Energi

Stämning mot Försvarsmakten förbereds från boende i Kallinge

Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Herman Afzelius. Foto: PFAS-gruppen
Herman Afzelius. Foto: PFAS-gruppen
Göran Starkebo. Foto: Carat
Göran Starkebo. Foto: Carat

Dricksvattnet i Kallinge förgiftades av kemikalier från Försvarsmaktens brandsläckningsskum. Nu förbereder Kallingeborna en rättsprocess mot Försvaret.

Publicerad

Hittills har Kallingeborna varit organiserade i form av en Facebookgrupp med nära 1 200 medlemmar. Under torsdagen bildades en formell förening under namnet PFAS-föreningen.

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och är en stor grupp ämnen, varav en del har använts i brandsläckningsskum (se faktaruta).

Sedan hösten har gruppen haft en dialog med advokatbyrån Carat för att undersöka möjligheterna att ställa Försvarsmakten och Fortifikationsverket till svars för utsläppen.

- Vi tycker inte att det är okej att vi, våra barn och familjer har blivit förgiftade av kemikalier utan att någon ställs till svars. Skadestånd eller ej, så måste man gå till botten med detta. Det handlar om gifter som vi och våra barn med största sannolikhet kommer att ha kvar i kroppen resten av våra liv, säger Herman Afzelius, initiativtagare till föreningen.

Han är framför allt orolig för hur hans barn ska påverkas av gifterna från brandskummet.

- Det känns fruktansvärt att de har fått i sig det här. Jag själv är väldigt mån om att ge dem ekologisk mat, man försöker göra medvetna val och mina barn får inte dricka läsk eller saft. Det är vatten vi dricker och det förväntar man sig är det bästa valet. Och det är vattnet de har blivit förgiftade av, det är bedrövligt. Det gör ont i ens hjärta, säger han.

Herman Afzelius son är 13 år och en av dem som drabbades av narkolepsi efter vaccinationen mot svininfluensan för några år sedan. Därför upprörs Herman Afzelius av beskedet från Arbets- och miljömedicin att Kallingeborna inte behöver vara oroliga eftersom sjukdomarna som gifterna kan ge upphov till är så ovanliga.

- Även om det bara blir en person eller tio som blir sjuka i Kallinge är det tillräckligt illa för dem, säger han.

Herman Afzelius tycker att hela händelsen är orimlig.

- Att någon kan förgifta en hel kommun, det är helt galet. Jag kan få böter om jag tvättar min bil på min uppfart, men Försvaret kan spruta ut brandskum i 30 år utan att någon lyfter på ögonbrynen, säger han.

Förutom att ställa Försvarsmakten till svars vill PFAS-föreningen också verka för att mer forskning görs på de aktuella ämnena.

- Den viktigaste frågan för oss är hälsoaspekten. Det handlar om att se till att våra barn blir giftfria. Kan man rena dem från det här, så att man säkrar deras framtid, och hur ser vi till att de får relevant hjälp om de får sjukdomar, frågar sig Herman Afzelius.

Enligt Göran Starkebo, PFAS-föreningens advokat, är de två huvudfrågorna inför en rättsprocess om förgiftningen utgör en ersättningsgill skada och vem som i så fall ansvarar för den.

- Och var giftet kommer ifrån är numera utrett. Det är F17 i Kallinge och den brandövningsplats som finns där, sedan har giftet spridits till kommunens vattentäkt, säger han.

Men frågan om förgiftningen utgör en ersättningsgill skada är knivigare, enligt Göran Starkebo.

- Det finns inget likadant fall prövat rättsligt i Sverige tidigare, men det finns några fall man kan hänvisa till, asbestfallen, arsenikförgiftning och ett antal HIV-domar. Jag förväntar mig framgång på kravet. Det skulle vara orimligt om man skulle få förgifta människor med höga halter av ett ämne som leder till ökad risk för sjukdomar och sedan komma undan med det, säger han.

Å andra sidan var det ju inte olagligt att använda skummet?

- Nej, men det är helt irrelevant vad man visste och hade för kunskap. Vi behöver inte bevisa någon vårdslöshet. Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har spritt ämnena och har ett strikt ansvar för det, det följer av Miljöbalken, säger Göran Starkebo.

PFAS-föreningens advokater ska inom kort skriva till Försvarsmakten och Fortifikationsverket och förtydliga sina krav.

- Vi ska börja med att begära att de tar ansvar för att det är de som står för utsläppet och att det innebär en ersättningsgill skada, säger Göran Starkebo.

Folke Borgh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, vill inte svara på frågan om han anser att föroreningen utgör en ersättningsgill skada.

- En sådan fråga skulle jag inte komma på tanken att svara på i det här läget. Det här är en fråga om juridik och vi processar inte i media, säger han.

Före sommaren räknar PFAS-föreningens advokater med att ha fattat beslut om de ska lämna in en stämningsansökan mot Försvarsmakten och Fortifikationsverket.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Informationsmöte i torsdags

  • Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är en stor grupp kemikalier som kännetecknas av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer. De är därför mycket långlivade i miljön.
  • Vissa av ämnena misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.
  • Perfluoroktansulfonat, PFOS, är det ämne i PFAS-gruppen som anses värst och det enda som hittills är förbjudet. Det är reproduktionsstörande och bryts inte ner i naturen.

Under torsdagen arrangerade Ronneby kommun ett informationsmöte om PFAS-från i Kallinge. Där medverkade bland annat representanter från Försvarsmakten och Arbets- och miljömedicin i Lund, som tar blodprov på invånare i kommunen för att mäta deras halter av de giftiga ämnena. Här kan du se en webbsändning från mötet.