Energi

Solprofessorn: Så mycket kan du vinna på nettodebitering

Björn Karlsson, solenergi- professor och solcellsägare, visar i en enkel kalkyl hur mycket en egenproducent av el skulle tjäna om det blev tillåtet med nettodebitering.

Publicerad

Björn Karlsson är professor i energiteknik vid Mälardalens högskola i Västerås. Tidigare var han Vattenfalls expert på solvärme vid labbet i Älvkarleby och räknas som en av de kunnigaste i Sverige på solenergiområdet.

Han har själv en solcellsinstallation på 2,6 kW på villan i Älvkarleby. Hans anläggning producerar ungefär 2 000 kWh egen el per år, varav hälften matas ut på nätet. Utmatningen sker så snart solcellerna producerar mer än vad hushållet gör av med momentant.

För den el som går ut på nätet får han 25 öre per kilowattimma av sitt elbolag Vattenfall, vilket var det genomsnittliga spotpriset på Nordpool i somras.

Han har ett treårigt bundet avtal med Vattenfall och för den el han köper får han betala 122 öre per kilowattimma inklusive nätkostnad, energiskatt och moms.

Varje kilowattimma som Björn Karlsson inte behöver köpa från elbolaget är alltså värd 122 öre. Men det han säljer är bara värt 25 öre.

Eftersom han räknar med att över året momentant bara kunna använda 1 000 kWh av de 2 000 han producerar totalt, blir det sammanlagda värdet på hans solel i dag 1 470 kronor (1 000 kWh x 122 öre plus 1 000 kWh x 25 öre).

Tilldelning av elcertifikat skulle ge ytterligare 150 kronor om året.

Men om det blir tillåtet med månadsvis nettodebitering blir den sålda elen lika mycket värd som den köpta och Björn Karlssons kalkyl ser då ut så här: 2 000 kWh x 122 öre = 2 440 kronor.

De är en förbättring med över 50 procent.

– Vitsen med månadsvis nettodebitering är att en större andel av solelen administrativt behandlas som sparad el och avkastningen ökar, säger Björn Karlsson till Ny Teknik.

Så här räknar Björn Karlsson

Diagrammet med blå, röda och gröna staplar visar hur mycket solel som producerades under fyra månader i somras (blå stapel), hur mycket som exporterades ut på nätet (röd stapel) och hur mycket solel som användes direkt i huset - och därmed sparade på den inköpta elen (grön stapel).

De 20 kvadratmeter stora solcellspanelerna sparade totalt 583 kilowattimmar el till ett värde av 583 x 1,22 kr = 711 kronor. Dessutom sålde han 638 kilowattimmar el till Vattenfall för 25 öre kilowattimmen vilket gav 160 kronor.

Den totala avkastningen från solcellerna summeras till 871 kronor under fyra sommarmånader. Om nettodebitering införs kommer all solel att kvittas mot tillförd el och således bli värd lika mycket som den köpta elen. Då skulle avkastningen på de 20 kvadratmetrarna solelspaneler blivit 1 490 enbart under de fyra sommarmånaderna.