Energi

Snabbyggda hjälpläger skickas till Filippinerna

Infrastrukturen i Filippinerna är så raserad att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inte har skickat sina fullskaliga basläger till området. I stället är det en enklare och mer snabbyggd variant som har gått iväg.

Publicerad

Efter orkanen Haiyans framfart har MSB skickat utrustning till tre basläger i Filippinerna. Baslägren är ett koncept som har utvecklats för att snabbt kunna erbjuda hjälparbetare goda möjligheter att jobba i ett drabbat land.

Konceptet handlar om tält som snabbt kan sättas upp och kan rymma individuella boenderum med luftkonditionering, restaurangkök, kontorsutrymmen, samt egna el- och vattenreningsverk för att lägret ska vara självförsörjande på el och vatten.

Men till Filippinerna är det en enklare och lättare variant av basläger som har skickats.

-Det är mindre tält och mindre infrastruktur, det har ett enklare kök och inte den avancerade typen av duschmöjligheter, det är handpumpduschar och toaletter av enklare slag, berättar Filip Staake, verksamhetsansvarig för läger på MSB.

Orsaken till att MSB inte skickar kompletta basläger är infrastrukturens skick på plats.

-Det finns inget sätt att flytta den här tunga campen runt. Den lättare går med lite handkraft att lasta på vanliga personbilar. Den är lättare i sina beståndsdelar och därmed lättare att flytta runt om det skulle vara behov, berättar Filip Staake.

Den enklare varianten går också fortare att få i drift. Inom ett par timmar kan delar av lägret börja användas.

-Den har en enklare infrastruktur. Det är inga vattenledningar och inte ett komplett restaurangkök som ska byggas upp, säger Filip Staake.

Sverige bidrar med olika typer av utrustning till olika basläger. Till det läger som ska byggas tillsammans med Estland bidrar MSB med vattenrening, kök och kontor.

-Mycket av den teknik vi skickar är kommunikationsutrustning för att få internetuppkoppling via satellit i de olika lägren, berättar Filip Staake.

Till det estsvenska lägret har två olika vattenreningsverk skickats från MSB. Om kapaciteten i den ena anläggningen inte räcker finns den andra som komplement.

-Det ena klarar bräckt vatten, alltså saltvatten, och fungerar med omvänd osmos. Det andra är mer av ett vanligt filter med UV-lampa. Sådana har vi använt tidigare med gott resultat, säger Filip Staake.

Till ett annat läger, som ska byggas tillsammans med Tyskland, bidrar Sverige med boendet. Varje läger ska ge boende och arbetsmöjligheter för ungefär 30 hjälparbetare i Filippinerna.