Energi

Skiftet: Pengar viktigast drivkraft för att skaffa solceller

Foto: Henrik Montgomery / TT, Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: Henrik Montgomery / TT, Tomas Oneborg / SvD / TT

För tio år sedan var miljöskälen viktigast för dem som skaffade solceller. Nu vill solcellsköparna främst tjäna pengar.

Publicerad

Vad är det som driver husägare att köpa och installera solceller? Och vad upplever de som de största problemen?

Det har Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet, undersökt i två olika studier i samarbete med Uppsala universitet. Den första gjordes 2008 till 2009 och omfattade 20 hushåll, medan den andra genomfördes 2014–2016 och omfattar 44 hushåll.

Resultaten visar att miljöfrågan var avgörande inför beslutet att köpa solceller i studien 2008–2009.

– Alla pratade miljö och livsstilsfrågor då. Dessutom var symboliken viktig, att visa andra att det går. Hushållen som investerade i solceller då var pionjärer, berättar Jenny Palm.

En del såg också solcellsköpet som en protest mot de stora energibolagen.

I studien 2014–2016 har motiven skiftat.

– Alla hushåll uppger att de vill tjäna pengar, främst genom att sälja el till nätet, säger Jenny Palm.

Även i den studien nämndes miljöskäl av 40 av 44 hushåll, men mer relaterat till samhällsutvecklingen än till den personliga livsstilen.

En del uppgav även att målet var att kunna gå ”off-grid” på sikt.

– Elbilen var också en tydlig motivation. Det är jättetydligt att elbilen har kommit in nu. Ett hushåll ägde redan en elbil och sju planerade att köpa en, säger Jenny Palm.

När det gäller de största hindren för solcellsköpet uppger alla hushåll kostnaden i den första studien. ”Jag har förmodligen den dyraste elen i området”, sa en person i undersökningen.

– Så var det nog, det var dyrt då, kommenterar Jenny Palm.

Det var också flera som inte litade på att tekniken skulle fungera som förväntat, och det var svårt att hitta en firma som kunde installera solcellerna.

I den senare studien är kostnaden också en stor fråga. Priset för solceller har sjunkit men det handlar fortfarande om en stor investering. Nu har det blivit möjligt att sälja tillbaka överskottsel till nätet och återbetalningstiden för investeringen dyker upp som ett begrepp som ofta diskuteras.

– Pay off-tid nämndes inte ens i den första omgången, säger Jenny Palm.

I den senare studien anges administration som det största hindret för solcellsköpet. Det är osäkert om man ska få installationsbidrag, det är oklart om man behöver ansöka om bygglov, byte av mätare drar ut på tiden och det är svårt att hitta elbolag som vill köpa överskottselen från solcellsägaren.

”Det värsta har varit momsen. (…) Jag och frun var tvungna att öppna firma och bli delägare och sen fick hon skriva att jag skulle vara ansvarig. Det var väldigt krångligt,” sa en person i undersökningen.

– Det är i det närmaste en hjältehistoria att någon fortfarande installerar det här, konstaterar Jenny Palm.

Installationen är fortfarande problematisk, enligt resultaten i den andra undersökningsomgången. Det förekommer förseningar, språkproblem, bolag som gick i konkurs, avsaknad av rätt kunskap och firmor som saknar säkerhetsutrustning.

Efter de båda studierna drar Jenny Palm slutsatsen att det borde gå att förenkla regelverket kring solcellsinstallationer. Dessutom anser hon att marknaden borde regleras så att energibolag tvingas att köpa tillbaka överskottselen och att installationsfirmor måste standardisera sina offerter.

– I dag går de inte att jämföra eftersom de visar olika saker, säger hon.

Även återbetalningstiden, som är så viktig för solcellsköparna i den andra undersökningsomgången, är osäker.

– Ingen vet hur man ska räkna. Det framtida elpriset, både som du ska köpa och sälja för, är osäkert, och hur mycket ditt hus kan producera är också osäkert. Det kan skilja 1 000 kWh över ett år mellan prognosen och vad du faktiskt producerar, säger hon.

Det saknas fortfarande aktörer som kan ge objektiv information om solcellsköp. Bland Jenny Palms respondenter är Bengts villablogg den viktigaste källan till information.

– Men det är konstigt att vi behöver en villablogg, att ingen annan har tagit på sig att informera, säger hon.