Energi

Skatterabatt för solel

För den överskottsel som solcellsägare matar in i elnätet ska en skatterabatt på 60 öre per kWh utbetalas, föreslår den nya regeringen i sin budget. Foto: TT
För den överskottsel som solcellsägare matar in i elnätet ska en skatterabatt på 60 öre per kWh utbetalas, föreslår den nya regeringen i sin budget. Foto: TT

Solcellsägare ska få 60 öre per kWh i skatterabatt för den överskottsel som matas in på elnätet.

Publicerad

Regeringen föreslår i sin budget en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el. Förslaget innebär att man får dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme som matas in på det allmänna elnätet från exempelvis solceller eller vindsnurror.

Taket för avdraget är satt vid 30 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar 18 000 kronor i rabatt. Och produktionsanläggningen ska ha en säkring på max 100 ampere. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon såväl som svenska handelsbolag. De nya reglerna ska börja gälla vid årsskiftet, och regeringen avsätter 25 miljoner kronor för år 2015.

Frågan om mer förmånliga regler för producenter av småskalig el har debatterats i åratal. För cirka sju år sedan föreslog en första utredning att nettodebitering skulle införas. Betalningsmodellen innebär att elproducenter får kvitta den el de själva producerar och matar in på nätet mot den el de köper från elbolagen.

Något lagförslag lades aldrig fram av den dåvarande regeringen. I stället beställdes en utredning av Energimarknadsinspektionen, EI, som hösten 2010 slog fast att nettodebitering gick stick i stäv med skatte- och momsregler.

Frågan låg därefter på is till sommaren 2012 då regeringen beställde en ny utredning som föreslog en skatterabatt. I början av 2014 lämnade alliansregeringen ett lagförslag till lagrådet om en skattereduktion för mikroproducenter. Men i somras stoppade EU-kommissionen förslaget eftersom det stred mot de nya reglerna för statligt stöd. Därefter har förslaget justerats för att följa EU-reglerna.

Den nuvarande regeringen ska undersöka om det är möjligt att även låta andelsägare av förnybar el att utnyttja skattereduktionen.

Gilla Ny Teknik på Facebook