Energi

Så ska Sverige bli fossilfritt

Mattias Haraldsson.
Mattias Haraldsson.

Tio dagar innan regeringen presenterar sin nya energikommission lägger statliga Energimyndigheten fram ett dokument som visar vilka val Sverige ställs inför på vägen mot ett hållbart energisystem.

Publicerad

- Vi visar på de frågor som måste hanteras om vi ska få ett hållbart energisystem i Sverige. Genom att redovisa vilka för- och nackdelar olika aktörer ser med olika perspektiv kan vi kanske undvika att inblandade parter hamnar i låsta positioner, säger projektledaren Mattias Haraldsson till Ny Teknik.

Ett 40-tal medarbetare på Energimyndigheten har varit involverade i arbetet under ett års tid.

Det första resultatet är en 85-sidig rapport som heter "Vägval och utmaningar för energisystemet". Det kan ses som Energimyndighetens samlade kunskap om det svenska energisystemet och vilka utmaningar det kan komma att ställas inför.

Rapporten publicerades i dag och finns att ladda ned på Energimyndighetens hemsida.

Nästa steg blir att ta fram fyra tänkbara scenarier för hur samhällsutvecklingen driver på förändringen av energisystemet i Sverige efter 2020. Dessa fyra scenarier presenteras till sommaren och kommer att ligga till grund för seminarier och diskussioner.

Energimyndigheten utgår från antaganden om olika attitydförändringar i det svenska samhället och tänkbara förändringar i vår omvärld och bygger utifrån det upp exempel på vilka krav samhällsförändringarna ställer på energisystemen.

- Vi drar inga egna slutsatser utan beskriver olika synsätt på frågor som är viktiga för energisystemets utveckling och hur olika intressenter förhåller sig till dessa, säger Mattias Haraldsson.

Har ni gjort det här för att ge regeringens energikommission ett underlag?

- Nej, det är en slump att vår rapport sammanfaller med att regeringen tillsätter en energikommission. Det här arbetet inledde vid för ett år sedan, långt innan energikommissionen var på tapeten.

Har ni redan döpt de fyra scenarierna som ska presenteras i sommar?

- Nej det är för tidigt. Vi vill inte låsa oss på det här stadiet, säger Mattias Haraldsson.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Hållbart energisystem

  • Den dåvarande regeringen antog 2009 en långsiktig vision om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050.
  • Energimyndigheten har en liknande vision, nämligen "Ett hållbart energisystem". Mot bakgrund av detta tog Energimyndigheten 2013 beslut att på eget initiativ starta en utredning om vägval och utmaningar för det framtida energisystemet.
  • Utredningen tog namnet "Energisystemet efter 2020". Den första rapporten kom i dag och heter "Vägval och utmaningar för energisystemet".