Energi

Så ska Hexicon vinna kampen om havet

Den sexhörnade, flytande energiplattformen Hexicon är ett svenskt projekt som väckt uppmärksamhet världen runt. Vinner Hexicon EU:s gillande kan en ny svensk exportprodukt vara född.

Publicerad

Hexicon vänder upp och ned på alla invanda begrepp när det gäller vindkraft och vågkraft till havs.

Hexicon är en gigantisk, flytande energiplattform , 480 meter i diameter och 20 000 ton  tung och bestyckad med:

a) 6 stora, horisontella vindkraftverk från tyska Bard

b) 30 mindre, vertikala vindkraftverk från svenska Vertical Wind

c) 15 vågkraftverk från australiska Ocean Linx.

Hexiconplattformen förankras ute till havs, drygt tre mil från kusten där det blåser bra.

Den kan svänga 360 grader och ligger hela tiden upp mot vinden, vilket gör att vindkraftverken inte skuggar varandra utan producerar maximalt så länge det blåser.

På traditionella vindkraftverk är det den så kallade nacellen, där rotorbladen är fästa, som vänder sig efter vinden. På Hexicon är nacellen fast. I stället är det hela plattformen som rör sig.

Den teoretiska effekten blir så stor som 69 MW, varav 54 MW vind- och 15 MW vågkraft.

Före den 9 maj ska alla EU-länder ha lämnat in sina förslag till projekt som de anser bör få produktionsbidrag från EU:s nya miljöfond NER300.

Potten är gigantisk – mellan 35 och 45 miljarder kronor -  för totalt 42 projekt, varav tre inom havskraft. Pengarna kommer från försäljningen av 300 miljoner europeiska utsläppsrätter. 

Hexicon är ett av de företag som sökt. Men inte bara genom Sverige utan också via Hexicon Malta Ltd och Hexicon Cyprus Ltd.

Får man verkligen göra så? Anders Tunbjer vd för Hexicon och skeppsbyggarföretaget Fagerdala Marince Service.

- Ja vi har ställt frågan till berörda myndigheter och fått OK. Vi har bolag både i Sverige, på Malta och på Cypern. På Cypern har vi det tillsammans med det statliga cypriotiska energibolaget och på Malta tillsammans med maltesiska entreprenörer.

Totalt är det tre havskraftsprojekt som ska väljas ut inom hela EU. Har ni verkligen någon chans? Alla EU-länder söker ju.

- Vi har i alla fall fått en otrolig respons från hela världen på vårt projekt som vi nu har arbetat med i nästan fyra år. Vi samarbetar med tio andra företag för att utveckla Hexicon-konceptet. Här finns klassningssällskapet Germanischer Lloyds i Hamburg, Bard Offshore, GVA, Nasdis, ABB, Sea Flex och Vertical Wind.

Först den 9 maj blir det offentligt vilka projekt som kommer att konkurrera om NER300-pengarna. Vet du redan nu att Hexicon finns bland de utvalda?

- Ja vi vet att både Cypern och Malta har föreslagit Hexicon för havskraft. På Malta är vi det enda företag som sökt över huvud taget och då är ju våra möjligheter större. Varje land är lovat stöd till minst ett och högst tre projekt.

Vad säger svenska Energimyndigheten?

- Allting är sekretessbelagt fram till den 9 maj men vi tror att vi kommer med också i det svenska urvalet.

Hur mycket kostar det att bygga en Hexiconplattform och hur mycket kan ni få i produktionsbidrag från EU?

- Priset för färdig plattform med allting på, förankrad till havs och med kabelanslutning till land, går på ungefär 2,2 miljarder kronor. Av det kan vi få 600-800 miljoner kronor i produktionsstöd utbetalat under fem år.

Hur står sig Hexicons kalkyl mot traditionella vindkraftsparker till havs?

- Traditionell offshore som står på botten på 30 meters djup kostar 35-40 miljoner kronor per MW. Hexicon kostar 32 miljoner kronor per MW.

Går det att konkurrera med så liten skillnad?

- Våra underhållskostnader är väsentligt mycket lägre. Hexiconplattformen är ständigt bemannad och kan lösa problem direkt. Vi har till exempel en kran ombord som lätt kan byta ut ett trasigt rotorblad. Ska du ut till ett traditionellt offshoreverk med båt får det inte gå högre vågor än 1,5 meter. Och ska du ut med en jack-up-båt och byta ett rotorblad, får vågorna inte vara mer än 2,5 meter höga. En enda utryckning med en jack-up-båt motsvarar hela vår lönekostnad.

Finns det riktiga ritningar eller bara snygga skisser?

- Nasdis i Rumänien håller på med att göra klassningsritningar för stålkonstruktionen. Det blir också underlag för hållfasthetsberäkningar. Vi kommer att göra vattentankstester och vindtunneltester under hösten för att om ett år ha klara klassningsritningar för att starta en detaljkonstruktion av Hexicon.

Vad blir det för typ av vindkraftverk?

- Tyska Bard Offshore har börjat testa sin nya stora turbin på 6,5 MW. De kommer att kunna levereras under 2013. Vertical Wind i Uppsala håller på att utveckla ett nytt vertikalt vindkraftverk på 0,5 MW som vi kommer att installera.

Och vågkraftverk?

- Ocean Linx i Australien tittar just nu på hur vi ska kunna integrera deras teknik på plattformen. Ocean Linx teknik bygger att vågorna går in i en ”låda” som är öppen i botten. Vattnet trycks upp genom en turbin som snurrar åt ena hållet när vattnet trycks uppåt och åt andra hållet när vattnet strömmar tillbaka.

Vem ska bygga plattformen?

- Vi pratar med Kockums i Malmö. Jag har själv arbetat på Kockums i många år på 1980-talet.

Och var kommer den första plattformen att ligga?

- Karlskrona kommun är mycket intresserad. I så fall kommer den all ligga vid Utklippan i Karlskrona skärgård, säger Anders Tunbjer till Ny Teknik.

EU-projektet NER300

Avkastningen från försäljningen av 300 miljoner utsläppsrätter; NER300, ska finansiera 8 kommersiella anläggning för koldioxidfångs och lagring CCS samt 34 innovativa produktionsanläggningar baserade på förnybara energikällor i Europa.

Det 34 anläggningarna som baseras på förnybara energikällor fördelar sig på följande anläggningstyper.

9 st bioenergi

5 st koncentrerad solel

3 st solcell

6 st vindkraft

4 st geotermi

3 st havskraft

4 st intelligenta nät för förvaltning av förnybar energi