Energi

Så påverkas solceller av smog

Foto: Bobak/wikipedia
Foto: Bobak/wikipedia
Foto: Bobak/wikipedia
Foto: Bobak/wikipedia

Solenergi är en av framtidens krafthopp. Men solceller är sårbara och i en ny studie pekas en av de största riskerna ut: smog.

Publicerad

Att sätta solpaneler på tak har varit ett populärt sätt för husägare att få energikomplement till det vanliga elnätet. Även om vi i Sverige inte har samma möjligheter som länder som ligger längre söderut – är tekniken på frammarsch.

Men i länder med bra förutsättningar finns det fortfarande hot som helt kan rycka undan mattan. Ny forskning gjord vid MIT samt universitetet i Singapore, visar att smogen i flera av världens största städer kostar enorma mängder energi. Studien har publicerats i journalen Energy and Environmental Science, där det framgår att i New Delhi, en av världens mest luftförorenade städer, filtreras mer än tio procent av solenergin bort i smogen.

Totalt sett studerades 17 olika städer med varierande smog-problem. Av de som ingick i undersökningen hade Singapore bäst resultat med en effektivitetsförlust på endast två procent.

Riskerar att bli ett kostnadshål

Problemet med lägre effektivitet går snabbt att översätta till ekonomisk hållbarhet. En energiförlust i den här storleken kan helt radera ut de projekterade vinsterna med att ha en stadsnära solfarm. Och istället för att vara en teknik som kan bära sina kostnader – riskerar det att bara bli ett kostnadshål.

Och här finns det en risk för att hamna i ett moment 22. Eftersom alternativen till solenergi inte är allt för många så blir det naturliga att öka användningen av kolkraft – vilket i sin tur ger ännu mer smog.

Studien som sådan pekar bara ut problemen, men ska tas på stort allvar. För om man inte hittar på en lösning riskerar de städer som är i störst behov av att reformera sin energisektor att hamna i denna onda cirkel.