Energi

Så påverkar fracking brittisk miljö

Skiffergas kan täcka Storbritanniens gasbehov i 470 år. Hur utvinningen påverkar miljön har undersökts av Manchesterforskare.

Publicerad

Professor Adisa Azapagic vid University of Manchester har undersökt hur utvinning av skiffergas med hydraulisk frakturering, fracking, påverkar miljön jämfört med andra energikällor som är aktuella för Storbritannien.

Forskargruppen har jämfört skiffergasens miljöpåverkan, från källan genom hela kedjan fram till elproduktion. Man har jämfört med andra fossila energikällor, exempelvis konventionell naturgasutvinning, liksom kol, men även kärnenergi och havsbaserad vind- och solenergi.

Resultatet blev att skiffergasen avger växthusgas som över hela livscykeln uppgår till 460 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme framställd el. Det är jämförbart med utsläppen från konventionell naturgas.

Men studien visar också att skiffergas utifrån vissa utgångspunkter är mer skonsam för miljön än havsbaserad sol- och vindkraft.

Adisa Azapagic kommenterar att den höga miljöbelastningen från solenergi beror på att framställningen av solceller är energi- och resurskrävande, och att energiutbytet från sådana i Storbritannien är relativt lågt.

Men samtidigt påpekar forskarna att utvinningen av skiffergas måste regleras hårt för att miljöpåverkan ska kunna hållas låg.

Länk till studien i Applied Energy