Energi

Så bygger du ditt

eget vindkraftverk

Inte helt lätt att bygga eget vindkraftverk Foto: Risölaboratoriet
Inte helt lätt att bygga eget vindkraftverk Foto: Risölaboratoriet

Vill du bygga ditt eget vindkraftverk? För dig som ännu inte vågat kommer Energimyndigheten idag ut med råd om hur man gör.<br></br> En sak är säker – helt lätt är det inte.

Publicerad

Tillstånd, ekonomi och tekniska krav är några av de viktiga ingredienserna i den faktabroschyr som i dag lades ut på Energimyndighetens hemsida.

Innan du ens börjar tänka på att bygga - kolla att du bor på en blåsig plats.

Annars lär det inte löna sig, råder Energimyndigheten.

Mät vindförhållandena
Det finns olika metoder att bedöma vindtillgången och man måste tänka på att hus, stora träd och andra föremål bromsar vinden.

I broschyren finns tips om både metoder och böcker där du som drömmer om en egen mölla får hjälp att bedöma om du bor lägligt.

Samma hjälp får du om kostnader och vad ett vindkraftverk ger. Utfallet är olika och det beror på om du ska använda vindelen privat eller om du tänker sälja den.

Glöm inte CE-märkningen...
De tekniska kraven är flera och just vindkraftverk hör till de produkter som måste vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren garanterar att verket uppfyller de krav som myndigheterna har.

Du som tänker köpa ett vindkraftverk måste vid köpet kräva:

!. Uppgifter om vilka vind- och klimatförhållanden vindkraftverket är konstruerat för.

2. En bruksanvisning plus säkerhetsanvisningar, ritningar och annan dokumentation som krävs för att du ska kunna installera, använda och underhålla verket.

3. Vind-effekt-kurva ( effekten av vindhastigheten).

4. Uppgift om verkets ljudeffektnivå.

5. Eltekniska uppgifter till elnätsföretaget för att få ansluta.

...och framför allt inte bygglovet
Den sista punkten innebär att du måste få ett godkännande av elnätsföretaget även om din mölla är ansluten till husets elinstallation. Elnätsföretaget måste av säkerhetsskäl kunna stänga av all produktion vid arbete på nätet.

Om din anläggning är tekniskt OK måste det dock till synnerliga skäl för att elnätsföretaget ska kunna vägra dig att ansluta ditt vindkraftverk till nätet.

Innan du sätter spaden i jorden – glöm inte att söka bygglov. Och kom ihåg att informera dina grannar.