Energi

Rysk-tyskt gassamarbete stoppas

I två års tid har tyska BASF och ryska Gazprom skissat på ett närmare samarbete. Nu hoppar BASF av.

Publicerad

Sannolikt som ett resultat av västsanktionerna mot Ryssland meddelar nu BASF, världens största kemikoncern, att det närmare samarbete med ryska energijätten Gazprom som förväntades kunna träda i kraft i början av nästa år nu inte blir av.

Avtalet gick ut på att Gazprom skulle få överta BASF-ägda gashandelsföretaget Wintershall mot att BASF skulle få stora andelar i stora naturgasfält i Sibirien.

Båda parter hade stora förhoppningar inför detta byte av resurser. För Gazprom skulle det betyda att företaget blev en direktleverantör av gas till västkonsumenter.  BASF skulle i gengäld bli insläppt i de ryska naturgasfälten i Sibirien, dit få andra utländska företag får tillträde.

Inget av företagen har velat ge någon närmare förklaring till varför det närmare samarbetet inte blir av. Men förutom västsanktionerna mot Ryssland pekar analytiker på att Gazprom håller på att ompröva affärsidén med gasleveranser till Västeuropa. Ett tydligt tecken på det är de stoppade planerna på Southstreamledningen.

BASF och Gazprom fortsätter dock sitt samarbete exempelvis med gasledningen Nordstream på samma grunder som man tidigare samarbetat.