Energi

Rördelar kan innehålla bisfenol A

Rördelar belagda med epoxiplast invändigt och utvändigt är vanliga på svenska byggen. Den här bilden har tagits på en byggarbetsplats i norra Stockholm.
Rördelar belagda med epoxiplast invändigt och utvändigt är vanliga på svenska byggen. Den här bilden har tagits på en byggarbetsplats i norra Stockholm.

Den hormonstörande kemikalien bisfenol A används inte längre när dricksvattenrör relinas. Däremot kan den förekomma i beläggningar på rörkopplingar i ledningsnätet, men omfattningen är okänd.

Publicerad

Relining innebär att ledningsrör ges en ny invändig beläggning i stället för att göra ett helt stambyte. Fram tills för något år sedan användes epoxiplast som invändig beläggning.

Problemet är att bisfenol A kan läcka ut från epoxiplasten. Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört mätningar på dricksvatten från rör som har relinats och resultatet visar att det finns bisfenol A i vattnet.

Omkring 3 000 lägenheter har dricksvattenrör som är relinade. Men numera används inte bisfenol A när dricksvattenrör relinas.

De två företag som har ägnat sig åt relining av dricksvattenrör är HWQ Relining Systems och Nordic Relining. HWQ Relining Systems använder sig numera av en kiselbaserad beläggning, vilket Ny Teknik tidigare har berättat om.

Nordic Relining har gått i konkurs, men ägarna är nu verksamma i det nystartade bolaget Novada Solution som säljer en ny beläggning för relining av dricksvattenrör. Produkten är cementbaserad och uppges inte innehålla bisfenol A. Men vad som ingår i beläggningen, förutom cement och sand, avslöjar bolaget inte.

– Det finns inga farliga kemikalier som kan frigöras från vårt beläggningsmaterial, säger Magnus Svenlin, delägare i Novada Solution.

Men även andra delar av ledningsnätet har beläggningar av epoxiplast. Kemikalieinspektionen har nyligen upptäckt bisfenol A i ledningsvatten, alltså i prov på vatten som har tagits innan det kommer i kontakt med relinade rör. I 2 av 15 prover upptäcktes låga halter av bisfenol A.

Kemikalieinspektionen håller på att analysera resultaten men tror att bisfenolen kommer från epoxibeläggningar på rörkrökar och inuti vattentorn. Hur omfattande användningen av epoxiplast är i de fallen är dock oklart. Branschorganisationen Svenskt vatten har ingen överblick, men gör bedömningen att epoxi inte används längre i vattentorn.

– Det användes på 70- och 80-talen men det fungerade inte alls. Epoxin lossnade, det blev inte tätt mot betongen, så jag tror inte att det är så många sådana kvar, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt vatten.

I rörkrökar av järn används epoxi fortfarande som beläggning, och säljs av flera tillverkare, till exempel Saint Gobain PAM, Duktus och Gustavsberg Rörsystem. Hur vanliga sådana rörkopplingar är i det svenska ledningsnätet har Svenskt vatten dock ingen uppfattning om.

Branschorganisationen Svenskt vatten har tidigare varnat för relining med epoxiplast just på grund av osäkerhet om bisfenol A skulle kunna läcka till dricksvatten. Att det även skulle kunna läcka bisfenol A från ledningsnätet är dock något som man inte har uppmärksammat.

– Jag blev förvånad faktiskt, säger Gullvy Hedenberg.

Nu tycker hon att man måste ta reda på var bisfenolen i ledningsvattnet kommer ifrån. Hon tycker att det är fel av Kemikalieinspektionen att spekulera i om vattentorn eller rörkopplingar kan avge bisfenol A eftersom proverna som påvisade bisfenol i ledningsvattnet togs inuti fastigheternas källare. Hon tycker därför att fler prover främst bör tas i källarledningarna.

Bisfenol A

Bisfenol A är en östrogenliknande kemikalie som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har lagt fast ett tolerabelt dagligt intag på 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag, men flera djurstudier visar att det finns hälsorisker på betydligt lägre nivåer. Man har bland annat sett en påverkan på hjärnans utveckling och en ökad känslighet för bröstcancer och fetma.

I förra veckan avslöjade tidningen VVS-Forum att bisfenol A hade uppmätts i dricksvattnet i flera lägenheter med relinade rör.