ENERGI

Ringhals får sänkt betyg för sin strålsäkerhet

Ringhals kärnkraftverk. Arkivbild.
Ringhals kärnkraftverk. Arkivbild.

Förra året fick Ringhals skarp kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten för brister i organisation, ledning och säkerhetskultur. Nu sänker myndigheten betyget för strålsäkerheten vid kärnkraftverket.

Publicerad Uppdaterad

Varje år värderar Strålsäkerhetsmyndigheten hur strålsäkerheten ser ut på Sveriges alla kärnkraftverk. I årets värdering bedömer myndigheten att Ringhals har en ”acceptabel” nivå. Det är en sänkning från förra året, då bedömningen landade på ”tillfredsställande”.

Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns allra största komponenter. En fullskalig kopia byggdes på Ringhals för att träna på reparationsmomenten när elvärmarna rengjordes.
Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns allra största komponenter. En fullskalig kopia byggdes på Ringhals för att träna på reparationsmomenten när elvärmarna rengjordes.

– Vi har identifierat en negativ utveckling för säkerhetsarbetet i stort under en längre tid, säger Anne Edland, enhetschef för tillsynssamordning på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Det är inga enskilda händelser som ligger bakom den nya bedömningen, uppger myndigheten, utan en sammantagen bild av hur händelser har uppstått och hanterats.

– Myndigheten anser att det är av stor vikt att bolaget kommer till rätta med dessa brister, säger Anne Edland.

"Brister i instruktioner"

Men det har inträffat flera händelser under det senaste året som myndigheten bedömer som allvarliga. I november 2022 utfärdades därför ett föreläggande om åtgärder kopplat till organisation, ledning, styrning och kultur.

I den nya rapporten nämner myndigheten särskilt händelser där en säkerhetsventil i tryckhållaren i Ringhals 3 inte hade demonterats som den skulle, en personsluss som inte hade stängts i samband med att Ringhals 3 gick över från ett drifttillstånd till ett annat, och den uppmärksammade händelsen när värmeelement överhettades på Ringhals 4.

Värmeelementen i tryckhållaren på Ringhals 4 slogs på av misstag i augusti 2022. Strålsäkerhetsmyndigheten ser allvarligt på händelsen eftersom flera organisatoriska barriärer fallerade samtidigt. Nu anser myndigheten att kärnkraftsoperatören har klarlagt förloppet och identifierat direkta och bakomliggande orsaker samt bidragande faktorer, ”såsom exempelvis brister i instruktioner, instruktionsanvändande, arbetssätt och roller.”

Mängder av metalliska piggar sticker upp ur en metallplatta.
Så här ser elvärmarna ut i tryckhållaren på Ringhals 4. Men bilden är från den fullskaliga kopian.

"En historik med problem"

Men även tidigare har problem uppstått. När en bränslestav tappades 2021 i reaktorn på Ringhals 3 genomförde kärnkraftsoperatören till exempel senare en ändring och återupptog arbetet utan att ändringen hade genomgått den kvalificering som ska ske.

”Det finns en historik med problem till följd av ändringar och åtgärder i anläggningarna,” skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i rapporten.

För att stärka strålsäkerheten föreslår myndigheten att Ringhals bland annat kan säkerställa efterlevnad av styrande dokument och se till att tillräcklig kompetens och bemanning finns för att driva de reaktorer som är kvar i drift, Ringhals 3 och Ringhals 4.

FAKTA

Samlad strålsäkerhetsvärdering

Varje år gör Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering hos kärnkraftverken. Värderingen utgör sedan ett underlag för myndighetens inriktning för den kommande tillsynsverksamheten.

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

"Vår ledning delar myndighetens uppfattning"

Kärnkraftsoperatören Ringhals AB har nyligen fått ta del av rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Att de pekar på brister är förväntat med tanke på de händelser som ledde till att Ringhals fick ett föreläggande i höstas. Vår ledning delar myndighetens uppfattning, omfattande förbättringsåtgärder sattes in redan efter sommaren 2022, som vi redan ser positiva effekter av. Vårt säkerhetsarbete ska hålla den nivå Strålsäkerhetsmyndigheten och vi själva förväntar, säger Anna Collin, presschef på Ringhals AB.

Strålsäkerhetsmyndigheten har dock fortfarande förtroende för kärnkraftsoperatören och ser inga hinder för fortsatt drift av kärnkraftverket. Anläggningen har fungerande barriärer med täta primärsystem och inneslutningar.