Energi

Riksrevisorn granskar stabiliteten i elförsörjningen

Riksrevisor Susanne Ackum har inlett en granskning av stabiliteten i svensk elförsörjning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Siktet är inställt på att redovisa resultatet i oktober.

Publicerad

Granskningen inleds då den svenska energimarknaden befinner sig i en stor strukturomvandling och då elnätet måste anpassas till nya förutsättningar när nya energislag ofta produceras i mindre och utspridda anläggningar, som är väderberoende och vars produktion är svår att planera, enligt Riksrevisionen.

”Syftet är att granska regeringens styrning av affärsverket Svenska kraftnät och hur affärsverket styrt verksamheten mot en stabil elförsörjning, till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader”, skriver Riksrevisionen.

Enligt myndigheten kommer man bland annat bedöma om Svenska kraftnäts utbyggnad av stamnätet är försvarbart.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om energi!