Energi

Regeringen vill ha centrum för utbyte av kemikalier

Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill inrätta ett centrum för att hjälpa företag och organisationer att fasa ut skadliga kemikalier.

Publicerad

Under torsdagen utsåg regeringen en utredare som ska undersöka möjligheterna för ett sådant centrum, som ska verka för att farliga kemikalier i produkter byts ut mot mindre harmlösa ämnen.

Tanken är att centrumet ska bygga på samverkan mellan företag, branscher, myndigheter och universitet. Särskilt små och medelstora företag blir viktiga aktörer, skriver regeringen i sitt kommittédirektiv.

Regelverket är nämligen en utmaning för små företag, konstaterar regeringen, eftersom de oftast inte har tillgång till egna experter i hälso- och miljöfrågor.

Genom att visa vilka alternativ som finns till farliga ämnen skulle centrumet kunna stödja företagen när de ställer krav på sina leverantörer och försöker byta ut skadliga kemikalier.

– Det behövs ett centrum som gynnar samverkan mellan flera aktörer för att få till mer utbyte till giftfria alternativ. Det kommer mer och mer kunskap om hur man kan få bra funktioner och bra lösningar utan gifter, men den kunskapen måste omsättas snabbare, säger miljöminister Åsa Romson (Mp) till Ny Teknik.

Borde inte företag klara av att fasa ut farliga kemikalier på egen hand?

– Det är helt riktigt att det inte är en huvuduppgift för staten att komma på nya lösningar eller erbjuda marknaden giftfria alternativ. Men samtidigt vet vi att det krävs ganska komplexa samspel för att alternativ ska komma fram, svarar Åsa Romson.

Regeringens målsättning är att centrumet ska finansiera sig självt, men det är möjligt att det kan bekostas med statliga medel i inledningsskedet. Hur mycket pengar Åsa Romson är beredd att satsa avslöjar hon inte i dagsläget.

Utredare blir Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet och tidigare vd för Svensk Vindenergi.

Hon ska nu kartlägga behovet av ett centrum för utbyte av farliga kemikalier, dra erfarenheter från liknande verksamheter och föreslå hur centrumet kan finansieras.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2017. Miljöministerns förhoppning är att det nya centrumet ska finnas på plats innan mandatperioden tar slut år 2018.