Energi

Regeringen: Solcellsbidrag åt alla

Maria Brogren
Maria Brogren
Maria Brogren
Maria Brogren

Intresset för solceller är hett. Så hett att alla som vill installera cellerna ska få bidrag. I alla fall om regeringens förslag godkänns i EU-kommissionen.

Publicerad

60 procent av investeringskostnaden eller högst två miljoner kronor. Det är innehållet i regeringens förslag om solcellstöd som EU-kommissionen ska ta ställning till.

- Investeringsstöd gäller för projektering, material och arbetskostnader och kan sökas av alla, säger Maria Brogren, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Ett tidigare stöd för solcellsanläggningar på offentliga byggnader tog slut vid årsskiftet. Om förslaget går igenom blir det ett utvidgat stöd, enligt Maria Brogren.

- Stödet vi haft har varit framgångsrikt, ökat kunskapen om solceller och gett många arbetstillfällen, säger hon.

Om 1-2 månader hoppas Maria Brogren på ett positivt svar från EU-kommissionen.

- I så fall kan stödet införas före halvårsskiftet.

Målet för det nya solcellstödet är att antalet solcellsanläggningar ska öka, att systemkostnaderna ska sjunka och att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med 2,5 GWh under stödperioden.

Stödet kommer att kunna sökas de närmaste tre åren och slutdatum är 31 december 2011.

På Energimyndigheten arbetar man för att få fram informationsmaterial till alla dem som vill söka solcellsstödet.

- Det finns ett stort behov av information, som beskriver tekniken och hur man ska gå tillväga när man söker pengar, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten.