Energi

Östhammar säger ja till slutförvaret i Forsmark

Slutförvaret planeras 500 meter ned i berget i Östhammars kommun, intill Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Lasse Modin
Slutförvaret planeras 500 meter ned i berget i Östhammars kommun, intill Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Lasse Modin
Det använda kärnbränslet ska placeras i kapslar av koppar med en inneslutning av gjutjärn. Bilden är från Finlands planerade slutförvar. Foto: Anna Orring
Det använda kärnbränslet ska placeras i kapslar av koppar med en inneslutning av gjutjärn. Bilden är från Finlands planerade slutförvar. Foto: Anna Orring

Slutförvaret för använt kärnbränsle bör byggas i Forsmark, enligt Östhammars kommun. Det historiska beslutet togs under ett extrainsatt möte på tisdagskvällen. Men regeringen har sista ordet i frågan.

Publicerad

Östhammars kommunfullmäktige har sagt sitt. Kommunen släpper sitt veto och tillåter Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

– Det är ett ovillkorat ja, säger kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S).

Arbetet med att ta fram ett slutförvar för Sveriges kärnavfall har pågått sedan 70-talet. Östhammars kommun har varit en aktiv part i processen under 25 år.

– Vi har fått svar på våra frågor, vi känner att vi är mogna för det här. Det finns ingen anledning att vänta på regeringen. Resten av processen kommer att granskas av myndigheterna i den stegvisa prövningen, säger säger Widén-Berggren, som varit med i alla år.

100 000 år i förvar

2011 ansökte SKB om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mark- och miljödomstolen att få bygga slutförvaret i Forsmark.

Här är det tänkt att det använda kärnbränslet ska förvaras i kopparkapslar som omges av bentonitlera, cirka 500 meter ner i urberget. Avfallet, som är det mest svårhanterliga avfallet från den svenska kärnkraften, måste isoleras och vila i minst 100 000 år.

Den långsiktiga säkerheten har varit den grundläggande frågan. Under hösten 2019 tog SKB upp ett långtidsförsök i sitt laboratorium i Oskarshamn för att undersöka förändringar i bentonitleran samt kopparkapselns skyddsförmåga.

Flera miljöorganisationer har ansett att kommunen bör avvaktat med beslutet tills SSM gjort en första granskning av försöket.

– Frågan är varför det är så bråttom. Ärendet ligger fortfarande hos regeringen, det är inte nödvändigt för kommunen att ta ett beslut nu, säger Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Känner sig trygg

Men Östhammars kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg (C) känner sig trygg i beslutet.

– SSM har varit väldigt tydliga med att försöket inte är avgörande för kapselns integritet.

Varför valde ni att gå före regeringen?

– Regeringen har skjutit det här framför sig. Miljöministern och miljödepartementet har hänvisat till att de inte känner till kommunens inställning. Ändå har vi flera gånger uppvaktat dem för att skicka frågan till oss. Men den kommer aldrig.

Ansökan ligger nu hos regeringen för fortsatt hantering.

– Jag hoppas att regeringen också fattar sitt beslut i närtid. Kunskapsläget är så gott det kan vara. Det återstår också mängder av prövningar. Allt är hårt reglerat i kärntekniklagen, säger Spangenberg.

I början av 2030-talet hoppas SKB att kunna ta emot de första leveranserna av använt kärnbränsle för slutförvaring.