Energi

Öppnar för export av skiffergas

USA kan häva exportförbudet av billig skiffergas till Japan. Skiffergasen kostar en femtedel av vad Japan betalar för naturgas i dag.

Publicerad

USAs president Barack Obama och Japans premiärminister Shinzo Abe diskuterade frågan om import av skiffergas vid deras senaste möte. Obama lovade att USAs regering ska se positivt på ärendet för att stödja en allierad.

Japan och USA saknar frihandelsavtal, och därför måste administrationen i Washington godkänna försäljning av gasen.

Efter Fukushimaolyckan och stängningen av merparten av den japanska kärnkraften har elframställningen styrts över mot naturgasdrivna energianläggningar. Japan importerar stora mängder flytande naturgas, LNG. Denna extra gasimport sätter press på energibolagens ekonomi. Flera av de tio stora bolagen ansöker hos regeringen om att få höja eltaxorna.

Skiffergasen som nu utvinns i SA i stor skala kostar en femtedel av vad Japan betalar för LNG. Flera japanska industriföretag har börjat engagera sig i olika amerikanska skiffergasområden. Mitsubishi i Louisiana, Sumitomo i Maryland och Osaka Gas i Texas.

De tre projekten skulle kunna producera 15 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Japans gasimport.

Även om det tillkommer kostnader för att kyla gasen till flytande tillstånd samt transportkostnaderna räknar man med att den amerikanska skiffergasen blir 30 procent billigare att importera än den LNG som köps i dag.

Skulle ett exportavtal bli klart under våren räknar de flesta bedömare ändå med att det kan dröja fram till 2020 innan anläggningar för att hantera gasen har byggts, skriver tidningen Yomiuri Shimbun.