Energi

Oljan fortsätter spruta ut

Här jobbar man på att täta läckan. Illustration: Jonas Askergren.
Här jobbar man på att täta läckan. Illustration: Jonas Askergren.

Vid det senaste försöket att täta oljekällan sågades det skadade oljeröret bort, och ett lock med ett nytt rör sattes på den trasiga säkerhetsventilen. Men försöket misslyckades delvis och oljan fortsätter att flöda ut.

Publicerad

Orsaken till misslyckandet är att diamantsågen fastnade halvvägs genom oljeröret. Röret fick i stället klippas av med en gigantisk hydraulsax.

Det ojämna snittet gör att lockets mjuka tätning inte sluter tätt mot ventilen, och därmed fortsätter en stor del av oljan att läcka ut.

Grovt uppskattat sprutar fortfarande en tredjedel av oljan ut på havsbotten.

- Jag tror aldrig att de kommer att lyckas, säger Olof Lindén, professor i maritim miljövård vid World Maritime University i Malmö.

Även flera tidigare försök att täta källan har misslyckats.

Eländet började med att den automatiska säkerhetsventilen på botten inte fungerade som avsett. Därför började oljan spruta ut ur oljkällan, när oljeröret till ytan skadades i samband med explosionen på oljeplattformen.

Sex försök gjordes för att stänga ventilen med hjälp av fjärrmanövrerade undervattensrobotar. Alla misslyckades, och oljan fortsatte att spruta ut med högt tryck i havet.

Nästa försök var att sätta en 125 ton tung ståltratt över den kraftigaste av de tre läckorna i röret. Försöket misslyckades när gasen, som strömmade ut med oljan, bildade hydrater i det kalla vattnet. Den isliknande sörjan blockerade tratten och röret till ytan.

En mindre tratt, som blandade in varmvatten och alkohol i hydraterna, sänktes ner men togs aldrig i bruk.

I stället stack man in ett tunnare rör (10 centimeter i diameter) i det grövre, läckande röret (53 centimeter) för att suga upp så mycket olja som möjligt.

Sedan försökte man plugga igen källan genom att proppa igen säkerhetsventilen med först tung borrvätska och sedan cement. Men proppen pressades ut av det höga trycket och efter tre försök gav man upp.

Om även försöket att sätta lock på säkerhetsventilen misslyckas, fortsätter olja att strömma ut.

- Det enda som återstår är att borra avlastningshål ner till källan, säger Olof Lindén.

Borrningarna har redan pågått en månad, men kommer att ta ytterligare två till tre månader. När de två avlastningshålen väl nått källan går det att försegla det ursprungliga borrhålet. Under tiden kommer ännu mer olja att läcka ut i Mexikanska golfen.