Energi

Nya miljöregler släcker elföretag

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

EUs nya miljökrav sätter många svenska företag i en svår sits. Det hävdar Elektronikindustriföreningen. – Företagen får sluta sälja sina produkter eller bli brottslingar, säger styrelseledamot Vidar Wernöe.

Publicerad

Nu på fredag röstar EU:s kommitté för ekodesign om nya miljökrav för nätaggregat. Om förslaget sedan klubbas i Europaparlamentet så får det långtgående konsekvenser. Nätaggregat som inte klarar de tuffare kraven får inte säljas inom EU efter en tidsfrist på ett år.

Vinnaren är miljön – EU räknar med att spara 9 terawattimmar om året. Det motsvarar årsförbrukningen för 350 000 eluppvärmda villor. Men Elektronikindustriföreningen, EIF, som representerar 200 svenska elektronikföretag anser att många av deras medlemmar tillhör förlorarna.

- De får välja mellan att sluta sälja sina produkter eller att bli brottslingar genom att sälja produkter som inte uppfyller kraven, säger Vidar Wernöe, styrelseledamot på EIF.

Föreningen bedömer att cirka tio svenska företag tvingas göra omkonstruktioner på grund av de nya kraven på kraftaggregat. Dessutom berörs minst 100 distributörer.

- Det krävs en massiv insats. Först ska produkterna konstrueras om. Sedan ska de testas, certifieras och tillverkas. Det hinner man inte på ett år, säger Vidar Wernöe.

Arbetet försvåras av att det råder brist på konstruktörer inom analog elektronik. Nu är föreningen orolig för att småföretag ska konkurreras ut av internationella elektronikjättar som har resurser att göra de förändringar som krävs.

Enligt Peter Bennich, handläggare på Energimyndigheten och medlem i ekodesignkommittén, kan branschen knappast räkna med uppskov. Men han säger att behovet av information är större än vad myndigheten tidigare trott.

- Större företag har nog snappat det här och påbörjat sina omkonstruktioner, men vi har respekt för att små och medelstora företag kan ha ett annat läge. Alla känner inte till direktiven, och vi måste öka våra insatser för att informera och utbilda.

Kraftaggregaten är dessutom bara är en av ett 30-tal produktgrupper som påverkas av ekodesigndirektivet. Och det finns fler oroliga branschföreträdare som hör av sig till Energimyndigheten. Samtidigt vill Peter Bennich lyfta fram EU: syfte med de tuffare kraven.

-Det handlar om miljön och klimatet. Man kan inte låta produkter dra så mycket energi som de gör idag, säger han.

EIF tycker också att produkterna ska bli mer energisnåla.

-Absolut. Vi är definitivt inte emot direktivet, men sättet det införs på, säger Vidar Wernöe.

Charlotta von Schultz

"Vi tappar konkurrensförmågan"

*Lagen om ekodesign trädde i kraft 1 maj 2008. Den rör produkter inom EU som använder energi, dock inte fordon.

*Syftet är att minska energiförbrukningen och övrig påverkan på miljön.

*Nu pågår arbete med att ta fram krav för ett 30-tal olika områden.

*Externa nätaggregat är det fjärde området som går till omröstning vid kommittén för ekodesign.

*Kommittén har redan fattat beslut om digital-tv-boxar, gatu- och kontorsbelysning.

"Vi tappar förmågan att tävla"

Elektronikföretaget Polyamp med 30 anställda i Åtvidaberg är ett av flera svenska företag som påverkas av de kommande EU-kraven på nätaggregat.

Cirka tio av företagets produkter måste konstrueras om, testas och certifieras inom ett år.

- Det hinner vi inte. Om vi sätter in alla resurser vi har så kanske vi skulle klara det på tre år, säger vd Eric Östlund, som även är ordförande i Elektronikindustriföreningen.

Enbart testerna för elsäkerhet och elektromagnetiska störningar kommer att gå på en miljon kronor.

- Vi har små volymer så det blir en stor kostnad per enhet. Det gör att vi tappar konkurrensförmåga, säger Eric Östlund.

Charlotta von SchultzElektronikföretaget Polyamp får ett år på sig för att konstruera om sina kraftaggregat om EU:s nya miljökrav antas.

- Det hinner vi inte, säger vd Eric Östlund.

Polyamp med 30 anställda i Åtvidaberg är ett av flera svenska företag som påverkas av de kommande EU-kraven på nätaggregat. Cirka tio av företagets produkter måste konstrueras om, testas och certifieras inom ett år.

- Det hinner vi inte. Om vi sätter in alla resurser vi har så kanske vi skulle klara det på tre år, säger vd Eric Östlund som även är ordförande i Elektronikindustriföreningen.

Enbart testerna för elsäkerhet och elektromagnetiska störningar kommer att gå på en miljon kronor.

- Vi har små volymer så det blir en stor kostnad per enhet. Det gör att vi tappar konkurrensförmåga, säger Eric Östlund.