Energi

– Nya energikraven alldeles för mesiga

Branschorganisationen Swedisol anser att 'nära noll energi-hus' borde ha en energiprestanda i nivå med passivhus, som kvarteret Oxtorget i Värnamo (på bilden). Foto: Finnvedsbostäder
Branschorganisationen Swedisol anser att "nära noll energi-hus" borde ha en energiprestanda i nivå med passivhus, som kvarteret Oxtorget i Värnamo (på bilden). Foto: Finnvedsbostäder
Anders Muld
Anders Muld

Enligt ett EU-direktiv ska alla nya byggnader som byggs från slutet av 2020 vara ”nära noll energi-byggnader”. Regeringen tycker att de nuvarande byggreglerna räcker som energigräns för dessa byggnader. Men inställningen kritiseras från flera håll.

Publicerad

Bakgrunden till EU-direktivet är att unionen vill minska energiberoendet och utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för 40 procent av EU:s hela energianvändning.

Men vad som egentligen ska menas med en ”nära noll energi-byggnad” låter EU varje medlemsstat själv avgöra utifrån sina enskilda förhållanden.

Sveriges regering har i en promemoria gjort bedömningen att de nya byggregler som trädde i kraft i år räcker för att Sverige ska uppfylla kraven i direktivet. Därmed skulle alla nya byggnader med en energi­användning som håller sig under byggreglernas gräns vara ”nära noll energi-byggnader”.

Men Energimyndigheten håller inte med om den bedömningen, efter­som byggreglerna inte har skärpts för eluppvärmda bostäder sedan direktivet antogs.

Myndigheten anser inte att regeringens förslag uppfyller kraven i EU-direktivet.

Regeringen skriver i sin promemoria, som nyligen har varit ute på ­remiss, att det framför allt är osäkerheten när det gäller att bedöma kostnadseffektiviteten i en skärpning av energi­kraven som gör att man väljer att avvakta. Men regeringen håller öppet för att göra skärpningar framöver, om analyser visar att det är samhälls- och fastighetsekonomiskt motiverat.

Men Energimyndigheten anser att regeringens handlingsplan saknar mål.

– Vi vill se tydligare mål i handlingsplanen som innebär att den ­positiva utvecklingen mot energieffektivare bebyggelse i Sverige kan fortsätta och att den lönsamma effek­tiviseringspotentialen kan realiseras, säger generaldirektör Anders Muld i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen för Sveriges mineralullsföretag, Swedisol, kallar regeringen för häpnadsväckande försiktig och helt utan ambitioner. Swedisol anser att regeringen har gjort en helt obegriplig tolkning av begreppet ”nära noll” och anser att ”nära noll energi-hus” borde ha en energiprestanda i nivå med passivhus.

– Nära noll är nära noll, och det kräver en kraftig skärpning av kraven på energiprestanda i Boverkets byggregler, säger Swedisols vd Conny Pettersson i ett pressmeddelande.

Boverket, däremot, håller med om regeringens bedömning att de nya byggreglerna uppfyller direktivets krav på ”nära noll energi-byggnader”. Men verket tycker att termen är olämplig att införa i byggregelsystemet.

Årets nya byggregler har skärpta krav

 • De nya byggreglerna trädde i kraft den 1 januari 2012. De innebär skärpta krav med cirka 20 procent på en byggnads ­energianvändning.
   
 • Skärpningen gäller byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme.
   
 • För klimatzon I, norra Sverige, ändrades kravnivån för bostäder från 150 till 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
   
 • För klimatzon II, mellersta Sverige, ändrades kravnivån från 130 till 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
   
 • För klimatzon III, södra Sverige, ändrades kravnivån från 110 till 90 kilowattimmar per kvad­ratmeter och år.