Energi

Ny rapport: Förnybart slog fossilt i Europa

Foto: Jens Dresling/Polfoto/AP/TT
Foto: Jens Dresling/Polfoto/AP/TT
Ett kolkraftverk i tyska Gelsenkirchen. Arkivbild. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Ett kolkraftverk i tyska Gelsenkirchen. Arkivbild. Foto: Martin Meissner/AP/TT

Förra året var första gången som förnybara energikällor producerade mer el i Europa än fossila bränslen. Det konstaterar två europeiska tankesmedjor i en ny rapport.

Publicerad

Brittiska Ember och Agora Energiewende från Tyskland har sedan fem år tillbaka publicerat en årlig rapport om Europas omställning till grön el.

Årets rapport visar att förnybart för första gången har gått om fossila bränslen som källa till elproduktion. Tankesmedjorna ser det som en viktig milstolpe.

Men det var på håret. Medan förnybara källor stod för 38,2 procent av EU:s totala elproduktion under 2020 noteras fossila bränslen för 36,97 procent.

I tre enskilda länder noteras samma milstolpe för första gången: Tyskland, Spanien och Storbritannien (som sedan januari 2020 officiellt inte längre är en del av EU).

Pandemin bedöms ha haft begränsad effekt

Genom minskad kol- och gaseldning blev Europas el 29 procent renare under 2020 än under 2015, enligt rapporten. Koldioxidavtrycket har sjunkit från 317 gram per kWh 2015 till 226 gram per kWh under 2020.

Men omställningen går ändå för långsamt för att nå EU:s mål om 55 procent mindre utsläpp av växthusgaser 2030 jämfört med 1990 samt klimatneutralitet till 2050, konstaterar tankesmedjorna.

– Förnybart som slår fossilt är en viktig milstolpe i Europas omställning till ren energi. Men låt oss inte nöja oss med det. Den europeiska gröna given – vårt svar på klimatkrisen – kräver ungefär 100 TWh årligt tillskott av förnybara energikällor, vilket är en fördubbling av hastigheten under 2020. Återhämtningsprogram efter pandemin måste därför gå hand i hand med ökade klimatåtgärder, säger Patrick Graichen på Agora Energiewende, i ett uttalande.

Elanvändningen i Europa minskade under 2020 med fyra procent på grund av coronapandemin. Framför allt påverkade det den koleldade elproduktionen. Men tankesmedjorna bedömer ändå att pandemin har haft en begränsad inverkan på trenden att gå från fossilt till förnybart.