Övriga nyheter

Mikrokretsar kan få egen strömförsörjning

Superkondensatorerna sombyggs in i elektroikkretsarna består ev en tunn kolfilm med elektroder av titankarbid. Foto: Drexel University
Superkondensatorerna sombyggs in i elektroikkretsarna består ev en tunn kolfilm med elektroder av titankarbid. Foto: Drexel University

Med en ny metod kan superkondensatorer byggas in direkt i elektronikkretsar.

Publicerad

Forskare vid Drexel University i USA har utvecklat en teknik där mikrokretsar kan få sin egen strömförsörjning från superkondensatorer som appliceras direkt på kiselskivan.

Utvecklingsarbetet har tagit fem år där den relativt långa tiden bland annat berott på att forskarna lagt ner mycket arbete på att utveckla sin metod så att den enkelt kan integreras med existerande tillverkningsmetoder för kiselkretsar, skriver universitetet.

De tunna superkondensatorerna är tillverkade av en porös kolfilm med kollektorer av titankarbid.

En nackdel med superkondensatorer är att de lagrar relativt lite energi per volymsenhet. Men den kan vara tillräcklig för att exempelvis driva rfid-taggar, sensorer och andra komponenter för internet-of-things.

Fördelen med superkondensatorerna är att de kan generera höga effekter i förhållande till sin storlek. Om batterier används för det måste de vara relativt stora i förhållande till den lagringskapacitet som krävs.

Därför tror forskarna att en kombination av batterier och superkondensatorer kan vara idealet där batterierna ger energin och superkondensatorerna effekten. Då kan batteriernas livslängd ökas och behöver inte överdimensioneras för att kunna ge en tillräckligt hög effekt.

Kolfilmen som används kan med sina molekylstora porer även komma till nytta utanför elektronikvärlden i exempelvis reningsfilter och anläggningar för avsaltning av vatten.