Energi

Maxenergy säljer 100 procent atomström

På samma sätt som flera företag säljer "grön el" erbjuder nu tyska Maxenergy 100 procent kärnkraftel.

Publicerad

Företaget uppger sig ha minst 3000 kunder i Tyskland som tecknat sig för att få enbart kärnkraftproducerad el ur de två hålen i väggen via dotterbolaget Maxatomstrom.

Med marknadsföringen av sitt bolag vill Maxenergy erbjuda el som producerats med mindre miljöbelastning än de alternativ som står till buds i Tyskland rapporterar die Welt.

Detta i en tid när Tyskland beslut sig för att avveckla kärnkraften och stora energibolag som Eon och RWE beslutat satsa på alternativ elproduktion som vind och sol.

Maxenergy köper sin el från två schweiziska kraftverk. För kunderna i Tyskland blir det precis som för andra kunder som köper specifik el ändå den el från blandad produktion som för tillfället står till buds.

Maxenergy får dock betala till de schweiziska kraftverken för den mängd som kunderna förbrukar.