Energi

"Människor kan tvingas offra livet"

Japanska myndigheter har gett den första rapporten om skadade bland de arbetare som just nu kämpar för att få reaktorerna under kontroll.

Publicerad

En liten grupp, mellan 50 och 180, arbetare har kämpat i snart en vecka med att kontrollera reaktorhaverierna vid Fukushima Daiichi. I Japan betraktas de som hjältar och de utsätter sig för livsfara.

Vid flera områden kring reaktorerna ska strålningsnivåerna vara så höga att personalen bara kan arbeta i korta skift. Bland annat gäller det kontrollrummet till reaktor 2.

"Det här är en situation där människor kan förväntas att offra sina liv, sade Robert Alvarez, tidigare anställd vid amerikanska energimyndigheten.

Minst 28 personer har skadats, enligt japanska myndigheter:

Fyra personer har förts till sjukhus med lättare skador, en med benbrott och en annan i "okänt tillstånd".

Två personer saknas.

Två personer har "hastigt insjuknat".

Två personer drabbats av någon form av skada medan de tog på sig skyddsutrustning i kontrollrummet.

Fyra personer fördes till sjukhus med lättare skador efter explosionen i reaktor 1 den 11:e mars.

Elva personer fick små mängder radioaktivt damm i ansiktet.

En person drabbades av "betydande exponering" för radioaktivitet vid ventileringsarbete.

Två polismän behövde avkontaminering.

Brandmän som utsatts för strålning är under utredning.