Energi

Likspänning ska spara el i industrin

Skiss över ett tänkt DC-nät i ett industriföretag. Foto: Fraunhofer IPA
Skiss över ett tänkt DC-nät i ett industriföretag. Foto: Fraunhofer IPA

Trefas växelspänning 400 V ses som standard för elnäten i industrin, men många maskiner använder likspänning. Nu undersöks fördelarna med DC-nät.

Publicerad

Även om trefas växelspänning kan ses som standard i industrin så sätts allt fler frekvensomriktare för likspänning in för drift varvtalsstyrda maskiner.

Tysk industri har nu satt igång ett forskningsprojekt för att studera fördelarna med central omriktning till likspänning och hela fabriksnät i DC, ett projekt som kallas ”DC-Industrie – intelligenta öppna DC-nät i industrin för effektiva systemlösningar med eldrift”.

Projektet startade i juli och ska pågå i tre år. Både stora industriföretag och ett flertal forskningsorganisationer deltar, sammanlagt 26 aktörer. Man ska bland annat studera energilagring, regenerativa metoder för återvinning av bromsenergi och intelligent styrning.

Exempelvis tror man att elförbrukningen i en bilfabrik ska kunna halveras med optimerade nät.

En annan aspekt är att den tyska energiomställningen riskerar att ge instabil elförsörjning. Med övergång till DC-nät i industrin finns fördelar för stabil elförsörjning av maskiner och andra anläggningar.

Bland de deltagande företagen märks Siemens, Bosch Rexroth, Danfoss, Weidmüller m fl samt universitetet i Stuttgart, ABBStotz och flera Fraunhoferinstitut.

Projektet DC-Industrie ska pågå i tre år och har en budget på tio miljoner euro.