Energi

KTH i stor fusionssatsning – bygger ny anläggning

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / TT
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / TT
Insidan av JET-tokamaken med inlagt plasma.   Foto: UKAEA
Insidan av JET-tokamaken med inlagt plasma.   Foto: UKAEA
Fusionsreaktorn Iter, som finansieras av Euratom. Foto: Daniel Cole
Fusionsreaktorn Iter, som finansieras av Euratom. Foto: Daniel Cole

Tillsammans med två bolag gör KTH nya satsningar på fusionsforskning. En ny forskningsanläggning ska byggas under 2023.

Publicerad

Fusion har länge setts som framtidens energikälla och många forskningsanläggningar runt om i hela världen som försöker lösa de kvarvarande problemen. Nu ska KTH tillsammans med bolagen Novatron Fusion Group AB och EIT Innoenergy ta sig an ett av dem. 

EIT Innoenergy finansieras delvis av EU och jobbar för att driva på utvecklingen av innovationer inom sektorn för hållbar energi. Novatron Fusion Group AB är ett nystartat svenskt teknikbolag som ännu inte har någon egentlig verksamhet.

För att kunna slå ihop atomer för att utvinna energi behöver man värma upp dessa till över 100 miljoner grader. Det plasma man bildar måste således kapslas in – och det är detta som det nya samarbetet ska försöka lösa. 

Iter är Europas största fusionssatsning 

Exakt hur samarbetet ska se ut och vad för sorts anläggning som kommer att byggas vid KTH ska presenteras 6 december. Enligt pressmeddelandet kan dock det nya initiativet möjliggöra fusion i stor kommersiell skala.

Sverige är genom den europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) med och utvecklar anläggningen Iter som byggs i södra Frankrike. Iter är ett internationellt forskningssamarbete med huvudsakligt mål att demonstrera ett brinnande plasma.

Iter kommer att ha världens största tokamak. En tokamak är en badringsformad struktur där plasmat som skapas hålls fast i ett starkt magnetfält. En annan tokamak som har gjort framsteg de senaste åren är Joint European Torus i Storbritannien. 

Företaget Novatron Fusion Group AB skriver på sin hemsida att de tror att deras nya teknik kan hjälpa till med att få fram kommersiell fusionskraft inom nästkommande decennium. Hur det ska gå till, och vilken teknik som KTH ska validera får vi alltså veta nästa vecka.