Energi

Klimatmötet öppnar Värnamos stängda metanolfabrik

Förgasningsanläggningen i Värnamo byggdes av Sydkraft på 1990-talet. Den ska nu byggas ut med teknik för framställning av syntesgas. Klicka för större bild.
Förgasningsanläggningen i Värnamo byggdes av Sydkraft på 1990-talet. Den ska nu byggas ut med teknik för framställning av syntesgas. Klicka för större bild.
Erik Rensfelt
Erik Rensfelt
Så här ser den tekniska beskrivningen ut efter ombyggnaden.
Så här ser den tekniska beskrivningen ut efter ombyggnaden.

Klimatmötet i Köpenhamn har höjt intresset för syntetisk diesel och metanol. Förgasningsprojektet i Värnamo har nu fått in fem nya industripartners och kan starta igen efter två års stillestånd.

Publicerad

- Företagen har vaknat. Nu har vi fem riktigt tunga industriella partners. Vi ska bara ha en till, sedan uppfyller vi Energimyndighetens krav, säger Erik Rensfelt, vd för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre, till Ny Teknik på onsdagsmorgonen.

Även om inte alla detaljer är klara räknar Erik Rensfelt med att kunna dra igång projektet igen redan nu.

- Intresset för syntetisk diesel DME som drivmedel för lastbilar och bilar är helt annat nu än för två år sedan, säger Erik Rensfelt.

Då, den 19 december 2007, stoppade Energimyndigheten utbetalningarna av det beviljade stödet på cirka 300 miljoner kronor till VVBGC, eftersom förgasningsprojektet inte hade några industriella partners.

Då hade Energimyndigheten hunnit betala ut en tredjedel av det beviljade stödet.

Upp ur frysboxen
Men färra veckan släppte Energimyndigheten till ytterligare 25 miljoner kronor för att projektet ska kunna tas upp ur frysboxen och för att konsultföretaget Sweco ska kunna sätta igång den avbrutna projekteringen.

Hela projektet är budgeterat till 450 miljoner kronor, varav Energimyndigheten väntas stå för 75 procent.

Det handlar om förgasning av skogsavfall, träflis, jordbruksavfall och annan biomassa. Ur processen får man en syntesgas som kan användas för att göra bio-DME för dieselmotorer, biometanol för bensindrivna bilar eller biogas för gasfordon.

- Om vi hade kommit igång med ombyggnaden redan för tre år sedan hade tajmningen varit bättre. Men trots förseningen ligger vi ändå i frontlinjen. Det finns inte så många projekt av det här slaget igång ännu, säger Erik Rensfelt.

Klimatintresset hjälper till
Han kom in som vd i projektet den 1 januari 2008 för att ta in industripartners och få igång projektet igen.

- Det var varit segare än jag trodde, men nu verkar det lossna, mycket tack vare intresset för Köpenhamnsmötet, säger Erik Rensfelt.

För förnybar el finns det många alternativ, men inte för fordonsbränsle. Där är förgasning av biomassa det effektivaste. Det är dubbelt så stor verkningsgrad som för etanolframställning, där man bara använder den sockerrika delen av biomassan.

Framtidens fordonsbränsle
Växjö universitet, som är huvudman för Värnamoprojektet, höll en konferens den 4 november om framtidens fordonsbränsle.

Alla var där, bland andra Björn Gillberg som projekterar en fullskalig förgasningsanläggning på 100 MW i Värmland för metanolframställning för låginblandning i bensin.

Tekniken är ungefär densamma i både Värnamo och Värmland även om slutprodukterna är olika.

I Värnamo handlar det om en mindre demonstrationsanläggning för DME på 20 MW.

- Vi tror att man måste starta i mindre skala, annars är det svårt att få med sig finansiärerna, säger Erik Rensfelt.

Se fem olika videoklipp från Växjökonferensen här.