Energi

Kass teknik kan leda till magsjuka

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Andreas Tornevi
Andreas Tornevi

De svenska vattenverkens förmåga att rena bort magsjukevirus varierar. Flest fall av magsjuka hade Partille och norra Göteborg, enligt en Umeåstudie där 20 kommuner ingick.

Publicerad

Andreas Tornevi, forskare vid Umeå universitet, har tillsammans med kolleger studerat vilken reningsteknik som används i vattenverken i 20 olika kommuner och jämfört det med förekomst av magsjuka. Undersökningen utgör den fjärde delstudien i hans avhandling.

Förekomst av magsjuka har i studien mätts som andel samtal till sjukvårdsrådgivningen som har handlat om diarré, kräkningar och magsmärtor.

Resultaten visar att de kommuner där vattenverken tar sitt råvatten från ytvattentäkter och har medelavancerad reningsteknik hade flest fall av magsjuka under vintern. I den gruppen finns till exempel vattenverken i Partille och norra Göteborg.

– Andelen magsjukesamtal är högst i dessa områden i undersökningen, men det behöver inte betyda att dessa vattenverk har sämst skydd mot magsjuka. Andel barn i kommunen kan till exempel också spela in, säger Andreas Tornevi.

Tittar man i stället på genomsnittet över året blir resultatet annorlunda. Då är det de vattenverk som forskarna klassar som lågavancerade och som tar sitt råvatten från grundvatten som hade störst omfattning av magsjuka. I den gruppen finns till exempel Kristianstad.

Minst omfattning av magsjuka hade kommuner där vattenverken hade mest avancerad reningsteknik.

– Det intressanta är att det är topparna av vinterkräksjuka som de lyckas få ner, berättar Andreas Tornevi.

En slutsats från studien är att samtal till sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden, är ett bra sätt att mäta förekomst av magsjuka.

– Virusförekomst är svårt att mäta och fastslå omfattningen av, så kanske är människor det bästa detektionsinstrumentet, säger Andreas Tornevi.

Vattenverket Alelyckan i Göteborg har nu börjat använda sig av magsjukesamtal i sin övervakning av vattenkvaliteten i Göta älv.

– Om samtalen om magsjuka ökar i samhällen uppströms kan man anta att smittämnena i råvattnet ökar. Då kan Alelyckan stänga sitt råvattenintag och ta vatten från en reservtäkt i stället, säger Andreas Tornevi.

Han anser att svenska vattenverk i många fall inte har tillräcklig rening.

– Nej, eftersom vi ser sådana här skillnader mellan kommuner så är det inte tillräckligt. Studien visar att man kan minska förekomst av magsjuka i många kommuner med en mer avancerad reningsteknik, säger han.

Och många vattenverk arbetar med att uppdatera sina reningsprocesser. Under de senaste åren har flera av de 21 vattenverken som ingick i Andreas Tornevis studie, bland annat verken i Partille och norra Göteborg, förbättrat sin rening. Den vanligaste förbättringsåtgärden är att sätta in UV-ljus för att slå ut mikroorganismer.

Nu planerar Andreas Tornevi en ny studie för att undersöka hur mycket magsjukefallen faktiskt minskar efter att reningen i vattenverken har förbättrats.

Ny Teknik har tidigare berättat om de övriga delarna i Andreas Tornevis avhandling, som handlar om regnmängd och magsjuka i Göteborg. I de studierna sågs ett samband mellan skyfall, försämrad vattenkvalitet i Göta älv, och ett ökat antal fall av magsjuka. Resultaten har nyligen sammanfattats i en rapport från delfinansiären Svenskt vatten.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!