Energi

Japanskt universitet satsar på kall fusion

Tohoku University i Japan inleder ett forskningsprojekt kring LENR eller "kall fusion". Ett mål är utveckling av rena och säkra energikällor, ett annat är nedbrytning av kärnkraftsavfall genom transmutation.

Publicerad

Forskningsprojektet som kallas Clean Energy Research Lab inleds i april 2015 i samarbete med det japanska företaget Clean Planet. Projektet ska delvis finansieras genom den nationella japanska forskningskoordninatorn Impact, i den delen som handlar om att oskadliggöra radioaktivt kärnavfall.

LENR, eller Low Energy Nuclear Reactions, är samlingsnamnet på kärnreaktioner som är svårförklarliga enligt etablerad kärnfysik eftersom kända kärnreaktioner ger upphov till partiklar och strålning med hög energi.

Forskningen berör både energiproduktion och transmutation – omvandling från ett grundämne till ett annat. Gemensamt är avsaknaden av högenergistrålning och högenergipartiklar.

Eftersom processerna sker i fast materia vid måttliga temperaturer kallas området ibland även Condensed Matter Nuclear Science, CMNS. Ett annat namn för vissa processer är kall fusion.

"Den nya forskningsavdelningen kommer att ägna sig åt att utveckla praktiska applikationer för ren energiproduktion med hjälp av LENR, Low Energy Nuclear Reaktion, (även kallat kall fusion). Detta är den första officiella forskningsdivisionen för Condensed Matter Nuclear Science och dess användning i Japan. Vi är fast beslutna att ta modellapplikationer från projektet till marknaden innan OS i Tokyo 2020", skriver Clean Planet i ett pressmeddelande.

I projektet ingår forskare med lång erfarenhet av LENR, bland annat Yasuhiro Iwamura, Jirohta Kasagi och Tadahiko Mizuno.

Yasuhiro Iwamura kommer närmast från Mitsubishi Heavy Industries som i många år bedrivit forskning inom LENR.

Gilla Ny Teknik på Facebook