Energi

Hjärtligt och energisnålt i godisfabriken

Mätningar visar att de största energibesparingarna fanns i momenten när godismassan värms, stelnar och torkas med hjälp av ånga. Foto: Colourbox
Mätningar visar att de största energibesparingarna fanns i momenten när godismassan värms, stelnar och torkas med hjälp av ånga. Foto: Colourbox

För gottegrisar väntar snålare tider. Godisproducenten Aroma har inför Alla hjärtans dag tagit upp jakten på, inte sockertroll, men väl energitjuvar.

Publicerad

På konfektyrfabriken Aroma i södra Stockholm har aktiviteten varit febril inför dagens kärleksfyllda högtidsdag. Här tillverkas bland annat sega råttor, och inte minst geléhjärtan till firare av Alla hjärtans dag.

Produktionen har dock präglats av gradvis ökande energikostnader. För gelétillverkning behövs till exempel kyla, värme och ånga, för att den flytande godismassan ska formas och stelna. Därför har nu företaget sett över hela sitt energiflöde med stöd av en energikartläggningscheck från Energimyndigheten.

- Vi planerar investeringar på drygt 200 000 kronor och beräknar att energikostnaderna ska kunna minska med en halv miljon kronor om året, säger Aromas enhetschef Jonas Holmgren i ett pressmeddelande.

Godisproducenten misstänkte först att kylprocessen var den största energiboven, men mätningarna har visat att de största besparingarna fanns i momenten när godismassan värms, stelnar och torkas med hjälp av ånga. Ambitionen är att elanvändningen för torkningen kunna minskas med en halv miljon kilowattimmar per år, genom att optimera tider och temperaturer. Elnotan minskar då med nästan lika många kronor.

Sammanlagt beräknas Aroma kunna minska sin elanvändning med nära 800 000 kilowattimmar genom de åtgärder som ingått i energikartläggningen. Minskningen motsvarar ungefär en fjärdedel av företagets totala energianvändning. Besparingen är fördelad på ånga, värme, tryckluft och belysning, i nämnd storleksordning.

-När detta är genomfört finns fortfarande fler besparingar kvar att göra. Vi har till exempel inte tittat över kylprocesserna. Och vi ser att det fortfarande finns förluster när produktionen står stilla under nätter och helger. Vid låg produktion går det åt 2,5 gånger så mycket el per gelégodis, jämfört med när driften går för fullt, säger Jonas Holmgren.

Aroma är bara ett av flera hundra små och medelstora företag som sedan hösten 2010 har sökt ekonomiskt stöd hos Energimyndigheten. Med hjälp av stödet har de fått goda resultat av energikartläggningen. Tretton av företagen, som delat med sig av sina energikartläggningar, kan redovisa en minskad energianvändning på mellan 10 till 35 procent. Den årliga besparingen ligger på upp till 900 000 kronor och satsningarna har en återbetalningstid på mellan 2 månader till 3,5 år.

Energikartläggningscheck

Är ett statligt, ekonomiskt stöd för energikartläggning.

Ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet.

Visar också hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Kartläggningen ger även förslag till hur företaget kan energieffektivisera processer.

Energikartläggningschecken täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor.

Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år.

Kan sökas hos Energimyndigheten till och med 2014.