Energi

Hävt förbud öppnar för urangruvor på Grönland

Grönlands parlament röstade i förra veckan för att häva förbudet mot uranexploatering, vilket väcker förhoppningar om betydelsefull produktion.

Publicerad

Förbudet mot uranexploatering infördes av Danmark 1988, och föregicks av undersökningar under flera årtionden som visade på goda förekomster av uran och torium i den sydligaste delen av Grönland.

Australiensiska företaget Greenland Minerals and Energy Limited, GMEL, ser nu enligt nyhetsbrevet Nucnet goda möjligheter att utvinna uranoxid, liksom zink och sällsynta jordartsmetaller i något som kallas Kvanefjeldprojektet.

I en studie utförd av GMEL 2012 visade att Kvanefjeld under lång tid framöver kan erbjuda internationellt konkurrenskraftig verksamhet som kan göra Grönland till en ledande leverantör av sällsynta jordartsmetaller och uranoxid.

Grönland har numera självstyre men är fortfarande en del av kungariket Danmark, där Danmark har kontroll över internationella affärer, dock i samråd med det grönländska parlamentet.