Energi

Genombrott inom fusionsforskningen

Stockholm (TT). Ett viktigt steg på vägen att tämja fusionskraften har tagits av forskare i USA.

Publicerad

I en serie experiment har de lyckats få ut mer energi från en fusionsreaktion än vad de tillfört.

– Det är helt klart ett genombrott, säger Torbjörn Hellsten, professor i teoretisk fusionsplasmafysik vid Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Experimenten i studien, som redovisas i tidskriften Nature, har utförts vid en ny jättelik anläggning vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien. Med systemet har man riktat 192 laserstrålar in i en pytteliten, centimeterstor kapsel innehållande små mängder deuterium och tritium, de två beståndsdelarna i fusionsbränsle.

När strålarna har träffat bränslet har det blivit extremt varmt, och i den processen har man lyckats producera dubbelt så mycket energi som man ursprungligen tillförde.

– Resultaten är mycket lovvärda, säger Hellsten.

Målet på sikt är att få till stånd en tändning av bränslet som kan göra processen självgående. Men dit är det en bit kvar.