Energi

Förslaget: Gränsen för skatt på solel ändras

Malmö stad har installerat solceller på Mellanhedskolan i Malmö. Foto: Svensk solenergi
Malmö stad har installerat solceller på Mellanhedskolan i Malmö. Foto: Svensk solenergi

Regeringen har presenterat ett nytt förslag på skatteregler för solcellsanläggningar. Gränsen för när energiskatt ska betalas går vid 255 kilowatts toppeffekt.

Publicerad

I dagsläget behöver den som producerar el från solcellsanläggningar normalt inte betala energiskatt – så länge man inte yrkesmässigt levererar el till elnätet.

Men om en sådan anläggning säljer minsta överskott av sin elproduktion till elnätet kan hela produktionen – även den el som används för eget bruk – bli skattepliktig.

Regeringen anser att reglerna är komplicerade och svårtolkade och har därför tagit fram ett nytt skatteförslag som nyligen överlämnades till lagrådet.

- Att förenkla regelverket för skattebefrielse av egenproducerad el är ett första viktigt steg i att skapa ett stabilt och förutsägbart regelverk för investeringar i solenergi, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Det nya förslaget innebär att den som framställer sin el i solcellsanläggningar med en toppeffekt under 255 kilowatt slipper betala energiskatt.

Om överskottsel från anläggningen säljs blir elen som matas ut till elnätet skattepliktig, men inte den andel som används för eget bruk.

För den som säljer överskottsel kommer alltså regeringens nya förslag, om det blir verklighet, att innebära en utvidgad skattebefrielse.

- Förslaget innebär att även aktörer som yrkesmässigt levererar el kan få skattefrihet, vilket de inte kan i dag. Det kan röra sig om privatpersoner, ekonomiska föreningar och andra företag som i dag säljer egenproducerad el, säger Ulf Olovsson, departementssekreterare på finansdepartementet.

Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2016.

Vanliga villaägare påverkas inte av förslaget, eftersom anläggningar på 255 kilowatt är så stora att de inte får plats på ett normalt småhustak.

Finansdepartementet förslog tidigare en lägre nivå för solcellsanläggningarnas skattegräns, något som möttes av stark kritik, bland annat från Svensk solenergi, Naturskyddsföreningen och de 35 kommuner som ingår i föreningen Klimatkommunerna. De ville att skattegränsen för solel skulle gå vid 450 kilowatts installerad toppeffekt.

I en debattartikel på Ny Teknik förklarar miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan att regeringen har valt att lägga skattegränsen så högt som man bedömer är möjligt utifrån EU:s regler.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!