Energi

Forskare: Oljan måste lämnas kvar i marken

För att nå klimatmålen skulle 260 miljarder fat olja behöva lämnas åt sitt öde enbart i Mellanöstern, hävdar forskare. Foto: TT
För att nå klimatmålen skulle 260 miljarder fat olja behöva lämnas åt sitt öde enbart i Mellanöstern, hävdar forskare. Foto: TT

En mycket stor del av all olja, gas och kol på jorden måste lämnas i marken – om vi inte vill ha en överhettad värld.

Publicerad

Det framgår av en ny analys. Men klarar länderna att frivilligt avstå från sina tillgångar?

Analysen, som publiceras i Nature, har gjorts av forskare vid University College i London. De hävdar att en tredjedel av de kända oljereserverna, hälften av naturgasreserverna och 80 procent av allt brytbart kol på jorden, måste lämnas outnyttjade fram till 2050.

Annars försitter vi alla möjligheter att nå tvågradersmålet, det vill säga begränsa temperaturökningen under det här århundradet till högst två grader Celsius.

Utgångspunkten är att de samlade växthusgasutsläppen mellan 2011 och 2050 inte får överstiga 1 100 miljarder ton koldioxid. Problemet är att om vi förbränner allt som i dagsläget går att utnyttja blir utsläppen tre gånger så stora - vilket skulle innebära att temperaturökningarna riskerar att nå farligt höga nivåer.

Tillgångarna av fossila bränslen på jorden är med andra ord inte alls på väg att ta slut som vissa hävdat, och i ett klimatperspektiv är de snarare för stora för vårt eget bästa - inte minst med tanke på att de är betydligt billigare att producera än andra typer av energi.

För att nå klimatmålen skulle 260 miljarder fat olja behöva lämnas åt sitt öde enbart i Mellanöstern. USA och Australien får inte utnyttja mer än tio procent av sina koltillgångar, och utvinningen av naturgas måste begränsas dramatiskt i Kina, Indien och Mellanöstern.

Är detta möjligt? Världens länder har gett vissa löften om kraftiga utsläppsminskningar, men forskarnas analyser antyder att den naturliga instinkten hos politiker, beslutsfattare och även vanligt folk är att maximalt utnyttja de energitillgångar som finns i varje land - vilket givetvis gör det omöjligt att uppfylla några löften.

Forskarnas slutsats är att mänskligheten står inför mycket svåra val. Ska utvecklingsländer som Brasilien och Tanzania avstå från sin nyfunna olja? Eller finns det metoder för att kompensera dem? Det är hög tid att börja fundera på detta mycket snart.


Följ Ny Teknik på Facebook!