Energi

Forskare kräver obligatorisk ljudkontroll

Dåliga Pisaresultat i den svenska skolan kan delvis bero på att ljudmiljön i skolorna är för dålig. Det anser flera forskare som nu kräver obligatorisk akustikkontroll när nya klassrum byggs.

Publicerad

Kravet framfördes bland annat vid ett seminarium under Alemdalsveckan i Visby men har också presenterats i ett pressmeddelande.

-Problemet är att vi har ett regelverk för detta men ingen som har ansvar för att ljudmiljön i klassrummen lever upp till regelverket, säger Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi vid Linköpings universitet, i pressmeddelandet.

Forskarna föreslår att systemet för akustikkontroll kan utformas som det system som redan finns för ventilation, så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Det innebär att ett klassrum måste kontrolleras innan det tas i drift.

Kostnaden för en sådan kontroll för akustik bedöms kosta ungefär 25 000 kronor för en skola för ett tusental elever.

Förslaget innebär att en obligatorisk kontroll görs av alla nya klassrum som byggs och inför ombyggnader av befintliga klassrum. Syftet är att säkerställa att klassrummen uppfyller de akustiska krav som skolbyggnaden måste klara.

Forskarna hänvisar till Specialpedagogiska skolmyndigheten som i en rapport tidigare år visade att 80 procent av klassrummen inte uppfyller Boverkets ljudkrav.

-Det säger sig självt att om man har svårt att uppfatta vad läraren säger, blir det svårare att tillägna sig kunskap. Forskning visar dessutom att om man har en hörselnedsättning eller inte har undervisningsspråket som modersmål, försvåras inlärningen ytterligare, säger Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, i pressmeddelandet.

Dessutom påpekar forskarna att den dåliga ljudmiljön i skolan är ett arbetsmiljöproblem eftersom många lärare kan få långsiktiga hälsoeffekter.

Förutom Stig Arlinger och Staffan Hygge står även Jonas Christensson på Ecophon och Lennart Nilsson på LN Akustikmiljö bakom förslaget.

Kravet på obligatorisk akustikkontroll har tidigare under våren också presenterats för utbildningsdepartementet.