Energi

Förbud väntas mot bisfenol A i vattenrör

Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister Foto: TT
Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister Foto: TT

Regeringen vill förbjuda det hormonstörande ämnet bisfenol A i hushållens vattenrör.

Publicerad

I ett pressmeddelande skriver regeringen att allt mer forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning, påverka foster och öka risken för fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Särskilt känsliga är för exponering av hormonstörande ämnen är små barn.

Studier som Kemikalieinspektionen har låtit utföra visar att vattenrör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka bisfenol A till dricksvattnet. Det handlar om vattenrör som har försetts med ett invändigt lager av epoxiplast, så kallad relining.

Höga halter av ämnet har uppmätts i varmvatten från sådana rör. Spädbarn som får välling eller mjölkersättning gjord på ljummet eller varmt vatten riskerar därför att få i sig höga halter av bisfenol A.

- Förbudet behövs för att skydda små barn från att skadas av hormonstörande ämnen som bisfenol A. I Sverige används redan mer miljövänliga material och metoder för renovering av vattenrör och det är bra, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i pressmeddelandet.

Regeringen ska skicka en anmälan om förbudet till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Förbudet är tänkt att omfatta användning av så kallad tvåkomponentsepoxi, som innebär att beläggningen blandas på plats när rören ska renoveras.

Samma förbud har tidigare föreslagits av Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket, som dock inte var eniga om hur farligt det är med de uppmätta halterna bisfenol A i dricksvattnet.

Sedan 2011 använder inga företag i Sverige bisfenol A-baserade material vid relining av vattenrör. Regeringens kommande förbud syftar därför främst till att förhindra att sådana material börjar användas på nytt.