Energi

Flytande kärnreaktor i MIT-studie

Flytande kärnreaktorer är säkrare och mer flexibla än fasta kärnkraftverk framgår av en studie från MIT.

Publicerad

Forskarna har skissat på två reaktorstorlekar: en med effekten 300 MW som behöver en off-shoreplattform med diametern 45 meter, och en med effekten 1100 MW som behöver en plattform på 75 meter.

Fördelen, enligt MIT-forskarna, med att lägga reaktorn på en flytande plattform, är att kraftverket kan byggas på varv på ett sätt som ger hög säkerhet, men att det sedan kan förankras på ett säkert avstånd från kusten, och ett säkert djup, som gör det okänsligt för tsunamivågor. Dessutom kan det flyttas om energibehovet under anläggningens livstid skulle öka på annan ort.

MIT-forskarna undersöker nu vilka platser på jorden som skulle vara betjänta av den här typen av energianläggningar, liksom metoder för bränslebyten, studier av hur stormar påverkar anläggningen och vilka metoder som kan behövas för skydd mot attacker.