Energi

Få sekundkoll på elförbrukningen

I mobiltelefonen går det att följa hemmets energiförbrukning mer eller mindre i realtid, informationen uppdateras var femtonde sekund. Foto: Bilden är ett montage. Anders Thoresson & Colourbox
I mobiltelefonen går det att följa hemmets energiförbrukning mer eller mindre i realtid, informationen uppdateras var femtonde sekund. Foto: Bilden är ett montage. Anders Thoresson & Colourbox

NY TEKNIK TESTAR. Hur långt klarar sig hemmet på 500 kilowattimmar? Och vem i bekantskapskretsen kan minska sin elförbrukning mest? Göteborgsföretaget Exibea vill göra det roligare att spara ström, genom en internetuppkopplad elmätare.

Publicerad

Sedan i höstas är det möjligt att köpa sin el med timmätning. Men elförbrukning kan vara abstrakt. Exibeas idé är att synliggöra elförbrukningen och därmed också öka chanserna för att man faktiskt tänker på den.

Eliq Online bygger på samma princip som företagets första produkt, Eliq, som Ny Teknik testade 2010. På elnätsbolagets mätare i huset sitter en lysdiod vars blinkintervall varierar med förbrukningen. Över den placeras en trådlös ljussensor som regi­strerar blinkningarna.

Med Eliq skickas den insamlade datan till en liten skärm som placeras på ett väl synligt ställe i bostaden. Tanken är att det ska sporra till mer eftertänksamhet.

Med Eliq Online är det i stället en internetansluten dosa som tar emot signalerna från sändaren och skickar dem vidare till en webbtjänst. Sedan är det på dator eller mobiltelefon man ser förbrukningen, vilket innebär att man som användare måste komma ihåg att kolla den. Om man placerar den internetanslutna dosan där den syns kan man däremot bli påmind. En diod lyser i olika färger beroende på aktuell förbrukning och ett rött sken indikerar att man för tillfället ligger högt.

När man loggat in på sina personliga sidor visas tydliga kurvor över förbrukningen, minut för minut, timme för timme. Intressant är att utmana de vänner som också köpt en Eliq Online på olika tävlingar. I nuläget finns två varianter: Vem kan klara sig längst på 500 kWh och vem kan minska sin förbrukning mest?

Tack vare internetuppkopplingen går det dessutom att få varningar via e-post om förbrukningen blir onormalt låg eller hög, vilket i båda fallen kan indikera att något är på tok.

Enligt Exibea ska mätnoggrannheten för Eliq vara 99,9 procent. Det förutsätter dock att användaren lyckas placera sändaren optimalt över lysdioden. När Ny Teknik testar rapporterar Eliq Online lite för hög förbrukning, felet ligger på 1–1,5 procent. Men om syftet är att hålla ett öga på trenderna i förbrukningen duger den nogrannheten gott.

Exibea

Vasst

Enkel installation.

Den sociala ­aspekten.

Varningar när exempelvis energiförbrukningen är onormalt hög.

Kasst

Pockar inte lika mycket på uppmärksamheten som den ursprungliga Eliq.

Fungerar bara i hushåll med egen elmätare.

Begränsad räckvidd mellan sändare och mottagare.

Gör: Utvecklar tekniska lösningar som ska stimulera till energi­besparing.

Grundat: 2008.

Anställda: 4.

Omsättning 2012: Cirka fem miljoner kronor.

Ägare: Grundarna, Ikea Green Tech och Innovationsbron.

Pris för Eliq Online: 1?200 kronor.

Fler företag som läser av dioden

Exibea är inte det enda företaget som utnyttjar den blinkande lysdioden i elmätaren. Bland annat erbjuder Vatten­fall sina nätkunder en variant som bygger på samma grundprincip, medan exempelvis Clas Ohlson också säljer en modell.