Energi

Energiorgan siktar på sammanslagning

Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Energigas Sverige kan vara på väg att slås ihop. Medlemsföretagen ska diskutera ett samgående i december.

Publicerad

Vid möten på olika platser i Sverige under tiden den 10-18 december ska medlemmarna i branschföreningarna Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Energigas Sverige diskutera ett förslag om att slå ihop de tre organisationerna till en enda stor, bred energibranschförening.

Det uppger Anders Jonsson, vd för kommunalägda energibolaget Tekniska verken i Linköping. Bolaget är ett av 18 offentligägda energiföretag som bildar nätverket Regional energi, vilket tagit initiativ till den kommande diskussionen.

- Vi har utrett frågan och kommit fram till att vi vill ha en ny struktur som bättre kan bidra till ett hållbart energisystem i sin helhet, och då kan inte branschorganisationerna stå som stuprör bredvid varandra, säger Anders Jonsson.

Föreningarna har vardera mellan 140 och 180 energiföretag som medlemmar. Många av dessa deltar i minst två av branschorganisationerna. Möten kommer att äga rum i Linköping, Lund, Östersund och Trollhättan.

- Branschen måste enligt vår mening på ett proaktivt sätt ta stafettpinnen för att utveckla framtidens hållbara energisystem. I en samlad branschförening är det vår uppfattning att vi blir effektivare och står bättre rustade att möta kundernas och samhällets krav på det uthålliga samhället, säger Anders Jonsson.