Energi

Dom kan ge dyrare el

Foto: TT
Foto: TT

Elnätskunder riskerar att tvingas betala mer för elen sedan Energimarknadsinspektionen (EI) förlorat en rättstvist mot ett antal elnätsföretag. Men i framtiden blir det svårare för företagen att kraftigt höja avgifterna

Publicerad

Tvisten rör elnätföretagens intäktsramar för åren 2012–2015. Företagen anser att de bör få ta ut betydligt högre avgifter än EI velat tillåta. För den aktuella perioden ville EI tillåta avgifter på totalt 160 miljarder kronor. Men domar i kammarrätten från i höstas gav utrymme för avgifter på hela 196 miljarder kronor.

I december överklagade EI kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen. Men nu meddelar domstolen att EI inte får prövningstillstånd.

– Vi är givetvis besvikna eftersom vi tycker att kammarrättens domar gav elnätsföretagen möjlighet att ta ut väldigt höga elnätsavgifter, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på EI

Men i framtiden kommer inte elnätsföretagen ha samma möjligheter att höja avgifterna på liknande sätt.

– Från och med nästa år kommer nya, tydligare regler som inte skapar samma möjligheter. Det blir tydligare i lagstiftningen vad som ska gälla och då kan man inte klaga på de bitarna. Det begränsar också elnätsföretagens möjligheter att ta ut den här typen av väldigt höga avgifter, säger Vadasz Nilsson.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer samtidigt som marknadspriserna på själva elen är rekordlåga. Enligt EI står elnätsavgifterna för nästan en tredjedel av elräkningen.

Vadasz Nilsson konstaterar att kammarrättens domar ger utrymme för avgiftshöjningar på 22 procent när det gäller nätavgiften för perioden 2012_2015. Men det är inte säkert att bolagen kommer att höja så mycket. Vattenfall har tidigare sagt att det kommer att handla om avgiftshöjningar på 2_4 procent.

På konkurrenten Eon vill man i nuläget inte tala om höjda avgifter.

– Det är skönt att processen är avslutad och att vi har fått ett besked från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu vill vi i lugn och ro först läsa beslutet och se vad det innebär innan vi kan kommentera det här ytterligare, säger Torbjörn Larsson, kommunikationschef på Eon Elnät & Gas.

Få de senaste energinyheterna direkt till din mejl – prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev här!