Energi

De hämtar ström ur luften från elprylars magnetfält

Foto: Kai Wang
Foto: Kai Wang

Forskarnas remsa alstrar elektricitet från magnetfält. Placerad en decimeter från ett elelement höll den 180 led-lampor tända. Tekniken är högintressant för att förse IoT-enheter med ström.

Publicerad

Internet of things, eller sakernas internet, omfattar vardagsföremål som är uppkopplade mot nätet. Men i den förväntade IoT-revolutionen ska alla tänkbara aspekter av samhället utrustas med olika typer av sensorer som ger oss kontroll i realtid, och kan bidra till en ökad automation.

Många av IoT-enheterna kommer att få en placering som innebär att de kräver batterier. Även om de är extremt energisnåla är behovet av batteriservice givetvis inte helt optimalt. Men nu har Penn State University utvecklat teknik som innebär att IoT-enheter kan hämta sin strömförsörjning från de magnetfält som omger exempelvis vitvaror, eller annan eldriven utrustning.

Fenomenet är inte outforskat, men teamets teknik lyckades plocka ut 400 procent mer energi än tidigare existerande lösningar. Deras innovation är papperstunn och cirka fyra centimeter lång. Den utgörs av två olika material där det ena är magnetostriktivt och det andra är piezoelektriskt

Magnetostriktion är en egenskap där materialet genomgår en dimensionsförändring när det utsätts för varierande magnetfält. Det piezoelektriska materialet kan i sin tur omvandla vibrationen från magnetostriktionens mekaniska förändring till elektricitet. Forskarna har förstärkt effekten genom att remsan är fäst i ena änden, där den andra kan vibrera fritt. Och i den fria änden har de placerat en magnet som förstärker effekten och höjer energiproduktionen.

Remsan kan placeras på eller nära elektrisk apparatur, som exempelvis lampor eller sladdar. Tester har visat lovande resultat. På drygt tio centimeters avstånd från ett elektriskt element med fläkt kunde enheten alstra nog mycket elektricitet för att hålla 180 led-lampor lysande. På drygt 20 centimeters avstånd klarade den av att driva en digital väckarklocka.