Energi

De bygger om överblivet kärnbränsle från stängda O2:an

Bränslepatron lyfts upp inne i Oskarshamn 2. Foto: OKG
Bränslepatron lyfts upp inne i Oskarshamn 2. Foto: OKG
Reaktorhallen i O2. Foto: OKG
Reaktorhallen i O2. Foto: OKG
Transport av kärnbränsle på Oskarshamnverket. Foto: OKG
Transport av kärnbränsle på Oskarshamnverket. Foto: OKG

Oanvänt kärnbränsle från den stängda reaktorn O2 i Oskarshamn byggs om till O3.

Publicerad

I sommar har ett 50-tal patroner från O2 med färskt kärnbränsle byggts om för att användas i reaktorn O3 i Oskarhamn. Det handlar om oanvänt kärnbränsle som fanns i O2 när stängningsbeslutet för reaktorn kom 2015.

Senare ska ytterligare ett par hundra bränslepatroner flyttas och byggas om. Sammanlagt handlar det om 430 patroner.

– Det visade sig vara förhållandevis enkelt att bygga om patronerna. Det är samma reaktorleverantör, Asea Atom, och de hade behållit samma geometrier för bränslepatronerna. Det som skiljer sig är delar i toppen, i infästningen, säger Andreas Roos, avvecklingschef på OKG.

Arbetet utförs på plats vid Oskarshamnsverket. Det oanvända, överblivna bränslet från O2 räcker för ett par år framåt.

– Det handlar om i storleksordningen tre årsladdningar, säger Andreas Roos.

När beslutet togs 2015 att stänga Oskarshamn 2 hade reaktorn varit avställd en tid för moderniseringar.

-– När reaktorn stod still trodde vi att vi skulle starta den igen, så vi hade leveranser av kärnbränsle och fyllde på.

Därmed fanns färskt kärnbränsle i O2 när stängningsbeslutet kom. Frågan var vad som skulle ske med det.

Ett alternativ var att köra det till Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle som ligger på Oskarshamnsverkets område, och på sikt slutförvara det.

– Men det är givetvis bättre och mer ekonomiskt fördelaktigt att använda bränslet än att bara köra bort det, säger Andreas Roos.

Flytten av det använda, bestrålade bränslet i O2 startade förra hösten. I veckan gick den sista transporten. Helt tömd på kärnbränsle ska O2 vara vid årsskiftet 2018-2019. Samma tidsplan gäller för reaktor O1, som togs ur drift i juni i år.