Energi

Chalmers satsar på vågforskare

Här är åtta representanter för grundarna av Ocean Energy Centre - Christopher Hedvall, Björn Södahl, Charlotta Ekman, Klas Brännström, Claes Tullin, Lars Bergdahl, Peter Grundevik och Erica Waller.
Här är åtta representanter för grundarna av Ocean Energy Centre - Christopher Hedvall, Björn Södahl, Charlotta Ekman, Klas Brännström, Claes Tullin, Lars Bergdahl, Peter Grundevik och Erica Waller.
Björn Södahl på institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers är föreståndare för Ocean Energy Centre.
Björn Södahl på institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers är föreståndare för Ocean Energy Centre.
Charlotta Ekman från utvecklingsföretaget Minesto är en av initiativtagarna till OEC.
Charlotta Ekman från utvecklingsföretaget Minesto är en av initiativtagarna till OEC.

Ett helt nytt kluster för förnybar havsenergi håller på att bildas i Göteborg. Sammanhållande är Chalmers, som snart drar igång ett doktorandprogram inom våg- och tidvattenkraft.

Publicerad

- Syftet är att stödja den industri som nu håller på att växa fram inom förnybar, havsbaserad energi, inte minst här på västkusten. Här finns små innovativa företag som vi kan hjälpa framåt med branschövergripande forskning.

Det säger Björn Södahl, som tagit på sig uppgiften att inledningsvis vara föreståndare för OEC, Ocean Energy Centre, som initiativet heter.

Björn Södahl är forskningskoordinator på institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers där Ocean Energy Centre kommer att ha sin hemvist.

Med i projektet finns också professor Lars Bergdahl på institutionen för väg- och vattenbyggnadsteknik på Chalmers, Peter Grundevik, forskningschef på SSPA Sweden, Claes Tullin, forskningschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Christopher Hedvall, som varit projektledare och sammanställt en förstudie.

Från företagssidan har fyra personer varit engagerade i uppbyggnaden av OEC - Charlotta Ekman på Minesto, Christian Stübner på Vigor  Wave Energy, Mikael Sidenmark från Ocean Harvesting och Per Harrie från Waves4Power.

På senare tid har den svenska vågkraftsforskningen mest cirkulerat runt professor Mats Leijon och hans forskarteam på institutionen för elektricitetslära i Uppsala, där vågkraftsprojektet Seabased har sin vagga.

Nu tar Göteborg greppet om alla typer av förnybar havsbaserad energi och markerar att detta hör hemma på västkusten, där det finns en gammal stolt varvstradition och där det finns ett hav med bra vågförhållanden.

- Men vi är öppna för alla typer av samarbete med Uppsala. OEC ska tjäna hela branschen och omfattar ett flertal typer av havsbaserad energi, säger Björn Södahl till Ny Teknik.

Han säger att Ocean Energy Centre ska fungera som ett branschutvecklingscentrum för svenska företag inom förnybar havsbaserad energi.

- Utgångspunkten är de tekniska utmaningar som dessa små innovationsföretag har. Men vi ska inte driva rena produktutvecklingsprojekt utan lyssna på företagen och forma om deras problem till forsknings- och tillämpningsprojekt kring gemensamma frågeställningar, säger Björn Södahl.

Det blir en stark koppling mellan teori och praktik i och med både SSPA och SP är med i klustret och ställer upp med kompetens och avancerad utrustning.

Högt på listan står forskning om vågkraftverkens förankring på havsbotten.

Här finns hur mycket som  helst att sätta tänderna i – ren materialforskning, linornas rörelse i vattnet, linornas egenskaper, linornas funktioner, utmattningsproblem, kostnad, etcetera.

Med stöd från bland andra Västra Götaland-regionen har man nu en budget på cirka 14 miljoner kronor för de kommande tre åren.

- Vi vill bidra till att Sverige tar en ledande position inom vågkraft och annan förnybar havsbaserad energi. Det här området har väl så stor energipotential som vindkraften, säger Björn Södahl till Ny Teknik.

Fyra företag i OEC

  • Minesto, som utvecklar system för tidvattenkraft baserat på teknik från Saabkoncernen. Minesto har stöd från den brittiska statens gröna fond Carbon Trust.
  • Waves4Power, också det ett nygammalt projekt med rötter i Svenska Varvs och Göteborgsföretaget Interproject vågkraftstester vid Vinga i slutet av 1970-talet efter oljekrisen.
  • Vigor Wave Energy håller just nu på att bygga en vågbassäng på Chalmers för att utveckla tekniken  att med långa och stora, flytande slangar fånga upp vågenergin inne i slangen och omvandlar den till elektricitet.
  • Ocean Harvesting Technologies i Karlskrona är ett ungt företag som fått hjälp av veteranerna från Waves4Power att konkretisera sin unika metod att få ut maximalt av vågenergin.