Energi

Brister i EU:s regler för UV-filter

Miljöfarligt eller inte? Kemikalier som används för att blockera ultraviolett strålning bedöms på olika sätt i EU-lagstiftningen beroende på om de ingår i solkrämer eller husfärger.

Publicerad

En ny studie från Stockholms universitet, som nyligen har publicerats i Science of the Total Environment, visar att lagstiftningen för så kallade UV-filter är inkonsekvent.

- Våra resultat belyser vissa brister i EU:s nuvarande lagar för UV-filter, säger Anna Sobek på Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Enligt nuvarande EU-lagstiftning klassas UV-filter i industriella produkter, till exempel husfärger, som miljöfarliga på grund av att de är giftiga för akvatiska organismer och vissa växter. Men samma kemikalier behöver inte klassas som miljöfarliga om de ingår i kosmetika, till exempel solkräm.

Anna Sobek och hennes kollegor har tittat på 26 olika UV-filter i populära solkrämer. De fann att tolv av dem inte klassas som miljöfarliga – i motsats till hur de klassas om de används i husfärger.

Nu anser forskarna att EU-lagstiftningen för UV-filter måste harmoniseras så att vattenmiljön kan skyddas.

- Lagstiftning är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska utsläpp av föroreningar till akvatiska ekosystem, men den måste vara konsekvent och transparent, säger Anna Sobek.

Kemisk-tekniska leverantörsförbundet tycker dock att forskarna på Stockholms universitet har missförstått lagstiftningen. På sin hemsida skriver förbundet att det är anmärkningsvärt att forskarna uttalar sig i svepande negativa ordalag om produkter som är viktiga för folkhälsan utan att ha gjort en ansats till miljöriskbedömning.