Energi

BP väljer olja före vind

Energibolaget BP har beslutat att göra sig av med alla sina vindkraftanläggningar i USA och koncentrera sig på olja och gas.

Publicerad

I USA har BP intressen i 16 vindparker, med en sammanlagd effekt av 2600 MW. Men satsningen passar inte längre in i företagets nya strategi som går ut på att koncentrera sig på kärnverksamheten olja och gas.

Företaget meddelar att intresse fortfarande finns i utvecklingen av biobränslen.

Satsningen på vind inleddes i slutet av 1990-talet, när BP liksom flera andra traditionella oljebolag skulle profilera sig som "gröna" energiföretag. Men liksom BP har ett flertal av oljebolagen nu börjat dra sig ur dessa alternativa energikällor.

BP, med ordförande Carl-Henric Svanberg, har dessutom varit tvunget att sälja andra verksamheter i USA för att täcka utgifter i samband med oljekatastrofen i Mexikanska golfen för några år sedan.

Ännu finns inga uppgifter om hur mycket försäljningen kan inbringa, men enligt nyhetsbyrån Reuters kan det röra sig om tio miljarder kronor.