Energi

Bildäck en stor källa till mikroplast

Foto: Alamy
Foto: Alamy

De mikroplastpartiklar som släpps ut till haven runt Danmark kommer främst från bildäck. Även skor, vägbeläggningar, målarfärg och textilier bidrar. Det visar en ny rapport från teknikkonsulten Cowi.

Publicerad

Små partiklar av plast i haven har fått ökad uppmärksamhet under senare år. Det beror bland annat på att plasten kan finnas kvar i hundratals år innan den bryts ner, samtidigt som den globala användningen av plast ökar.

Mikroplast har hittats i vattenlevande organismer på alla nivåer i näringskedjan. I Nordsjön och i Stora Bält har mikroplast till exempel hittats i säl, sill, torsk och musslor. Plasten kan i höga koncentrationer ge upphov till tumörer, leverproblem och inflammationer, men hur stort problemet är i naturen är osäkert.

Flera studier har gjorts på mikroplast i haven, men kunskapen är fortfarande dålig om vilka källor som ger upphov till de största utsläppen. Därför har den danska regeringen anslagit medel för fler undersökningar av mikroplast.

Den första studien har genomförts i form av en litteraturstudie av Cowi i samarbete med danska och svenska experter från bland annat Danmarks tekniska universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genomgången visar att bildäck är den största källan till mikroplast. Mellan 500 och 1 700 ton mikroplast per år bedöms komma till haven från användning av bildäck. Det motsvarar cirka 60 procent av de totala mikroplastutsläppen till haven.

Andra stora källor är skor (7 procent av utsläppen), vägbeläggning (5 procent), båtfärg (7 procent) och annan målarfärg (4 procent).

I en del produkter används mikroplastpartiklar avsiktligt, till exempel i kosmetika och tandkräm. Dessa varor beräknas ge upphov till mellan 0,5 och 4,4 ton mikroplastpartiklar i haven per år, vilket motsvarar 0,1 procent av de totala utsläppen.

Även mikroplastpartiklar som slits loss från konstgräs, tillverkat av återvunna bildäck, listas som en utsläppskälla i rapporten. De bedöms ge upphov till 1-20 ton mikroplast till haven per år, vilket motsvarar 0,6 procent av de totala utsläppen.

– Det är för tidigt att fastställa huruvida utsläppen av mikroplastpartiklar utgör en risk för den marina miljön eller inte. Därför behöver vi ytterligare utreda vad det är som dyker upp i vattenreningsanläggningarna, säger Carsten Lassen, specialist på Cowi, i ett pressmeddelande.

Rapportförfattarna rekommenderar flera nya studier av mikroplast: till exempel hur partiklarna bryts ner i avloppsverk, effekter som kan uppstå om mikroplast i rötslam läggs som gödning på åkrar, samt undersökningar av om mikroplast finns i mat i Danmark.

Definitionen av mikroplast som har använts i Cowi-rapporten är partiklar som är från 1 mikrometer till 5 millimeter stora och består av polymerer av främst petrokemiskt ursprung.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!