Energi

Bidrag för solceller stoppas efter krympning

Nya innovationer som roar eller underlättar vardagen kan också betyda en ökad brandrisk. Foto: TT
Nya innovationer som roar eller underlättar vardagen kan också betyda en ökad brandrisk. Foto: TT

Bidraget för installation av solceller stoppas tillfälligt, i väntan på besked om hur det minskade anslaget ska hanteras.

Publicerad

13 000 personer landet runt väntar på besked, rapporterar P4 Jönköping.

Anslaget till solceller halverades i den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som riksdagen klubbat igenom. Den nya regeringen har hittills inte gjort någon förändring, vilket fått Energimyndigheten att hålla inne större delen av pengarna för 2019 tills vidare.

Utbetalningen görs av länsstyrelserna, efter en fördelning mellan länen.

Den som installerat solceller har tidigare kunnat få ett bidrag som täckt 30 procent av kostnaden. Nu kanske det bara blir 15 procent. Det är inte ens säkert att alla som sökt kommer att få något bidrag alls, enligt länsstyrelsen i Jönköping.