Energi

Absolicon: ”Vi är bäst i världen”

En äldre version av Absolicons solfångare finns bland annat monterad på Hemab energipark i Härnösand.
En äldre version av Absolicons solfångare finns bland annat monterad på Hemab energipark i Härnösand.
Joakim Byström.
Joakim Byström.

Tekniken har förfinats i svenska Absolicons solfångare. Företaget hävdar att de nu har världens bästa optiska verkningsgrad.

Publicerad

Härnösandsföretaget Absolicon har låtit det schweiziska institutet SPF mäta prestandan på deras solfångare. Den optiska verkningsgraden hamnar på 76,6 procent för direkt solinstrålning.

Än så länge är mätvärdena preliminära, men Absolicon bedömer inte att de kommer att ändras.

Företaget har utvecklat en koncentrerande solfångare som kan generera värme och ånga till industrier. Nyligen sålde företaget en produktionslinje till Kina.

Solfångarna består av drygt fem meter långa tråg som vrider sig efter solen. Insidan består av en silverbelagd reflektorplåt som koncentrerar solinstrålningen mot röret i mitten, där en glykolvattenlösning värms upp. Lösningen kan i sin tur sedan värma upp vatten som cirkulerar i ett eget system, till exempel i en byggnad.

Den optiska verkningsgraden är ett mått på hur pass bra tråget kan samla in solinstrålningen till röret. Tidigare mätningar vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut visade en optisk verkningsgrad på 75,2 procent. Nu ger de nya schweiziska mätningarna 76,6 procent.

Skillnaden mellan de två mätningarna kan tyckas liten. Men den har betydelse, menar Joakim Byström, vd och grundare av Absolicon:

– Varje procent på toppen påverkar utfallet på vinsten väldigt mycket på en solenergianläggning, säger han.

Förbättringen har åstadkommits genom små designförändringar i tråget så att komponenter inte ska skugga röret.

Men den optiska verkningsgraden är bara en del av solfångarens totala verkningsgrad. En del energi avgår i form av värme. Enligt Absolicons beräkningar ligger den totala verkningsgraden på 70 procent vid 100 graders utledningstemperatur i glykolvattenlösningen.

Absolicon är dock inte det enda företaget som gör anspråk på att tillverka världens bästa solfångare. Det hävdar även finska Savo Solar och danska Arcon Sunmark, som båda tillverkar plana solfångare.

Förklaringen är, enligt Joakim Byström, att de tre företagen mäter verkningsgrad vid olika temperaturer på den utgående vätskan.

– De tittar på lägre temperaturer. Den typen av små paraboliska tråg som Absolicon gör har alltid varit bäst på höga temperaturer, säger han.

På senare år har Absolicon skiftat fokus från att sälja solfångare till att ta fram produktionslinor till fabriker som ska tillverka solfångarna. Delarna till den allra första produktionslinan tillverkas just nu i Umeå och ska sättas upp i Kina under första kvartalet 2018.

En andra produktionslinje ska byggas i Härnösand för att tjäna som visningsexemplar och tillverka solfångare för den nordeuropeiska marknaden. Den beräknas stå färdig under andra kvartalet 2018.