Energi

ABB slår världsrekord i transformator: ”Inga energikällor är onåbara”

Transformatorn har en genomföring baktill (det svarta sprötet) för 750 kilovolts växelström. Längst fram finns två genomföringar för 1 100 kilovolts spänning som ansluts till omriktarstationen där elektriciteten omvandlas till likström. Foto: Jonas Bilberg
Transformatorn har en genomföring baktill (det svarta sprötet) för 750 kilovolts växelström. Längst fram finns två genomföringar för 1 100 kilovolts spänning som ansluts till omriktarstationen där elektriciteten omvandlas till likström. Foto: Jonas Bilberg
Thomas Andersson. Foto: Jonas Bilberg
Thomas Andersson. Foto: Jonas Bilberg

ABB i Ludvika har utvecklat världens mest kraftfulla transformator. Den ska levereras till världens första elförbindelse för 1 100 kilovolt som byggs i Kina.

Publicerad

Världens första länk för högspänd likström på 1 100 kilovolt byggs just nu i Kina för att överföra kraft drygt 3 000 kilometer från Xinjiang-regionen i nordväst till Anhui-provinsen i öster. Den kommer att sätta nytt världsrekord i spänningsnivå, överföringskapacitet och distans.

Det finns redan flera elförbindelser i världen som använder högspänd likström, HVDC (high voltage direct current) för elöverföring. Några klassas som UHVDC, ultra high voltage direct current, eftersom spänningsnivån ligger på 800 kilovolt.

Länken från Xinjiang till Anhui räknas med sina 1 100 kilovolt till den senare klassen. Förbindelsen kommer att kunna transportera 12 000 megawatt elektricitet. Det motsvarar 12 stora kraftverk och 50 procent mer än de UHVDC-länkar på 800 kilovolt som för närvarande är i drift. Dessutom ökas överföringsavståndet från cirka 2 000 kilometer till drygt 3 000 kilometer.

Läs mer:

När länken är i full drift kommer den att kunna mata åtta likströmslinjer om 500 kilovolt och två likströmslinjer om 1 000 kilovolt. Då kan den ge kraft motsvarande Schweiz dubbla årliga elförbrukning.

ABB ska leverera transformatorer, omriktarventiler, genomföringar, likströmsswitchar och filterbankbrytare till projektet.

Enligt ABB blir transformatorn, som har utvecklats i Ludvika, världens kraftfullaste.

- Hela tekniksprånget att gå från 800 kilovolts DC till 1 100 kilovolts DC är den stora utmaningen. Det är en elektrisk utmaning att dimensionera transformatorn för att hålla den spänningshöjningen, säger Thomas Andersson, platschef på ABB i Ludvika.

Under flera veckor har transformatorn typtestats. Resultatet har varit framgångsrikt, vilket betyder klartecken för leverans till Kina.

- När man utvecklar en krafttransformator måste man ta hänsyn till många olika parametrar, elektrisk ström, spänning, temperaturer och mekanisk påkänning. Höjer man ribban och ska öka på spänning och ström måste man säkerställa att det fungerar i verkligheten, säger Thomas Andersson.

Hur betydelsefullt är steget från 800 till 1 100 kilovolt?

- Vi gör det möjligt att transportera energi över väldigt stora avstånd. Man kan bygga en kraftstation för vatten, vind eller sol var som helst i världen och transportera den dit den ska användas. Det är det häftigaste från mitt håll sett. Inga energikällor är onåbara med den här tekniken, säger Thomas Andersson.

I transformatorstationen har ABB dessutom tagit fram en lösning för att ansluta likström med 1 100 kilovolts spänning med växelströmslänkar med 750 kilovolts spänning.

Kina har stora tätbefolkade regioner i östra delen av landet medan en stor del av energiresurserna finns i väst och nordväst. Därför satsar landet på länkar med ultrahög spänning så att överföringskapaciteten kan ökas medan förlusterna minskas.